Ympäristöystävällisempää jätevedenpuhdistamista BioKem 600 -järjestelmän avulla

Rõugen kyläpuhdistamo, Viro

Virossa sijaitsevan parin tuhannen asukkaan Rõugen kylän vanha jäteveden puhdistamo ei täyttänyt Viron edellyttämiä ympäristömääräyksiä, ja jätevesien käsittely vaati selvää tehostamista. Vuonna 2014 kylään valmistui nykyaikainen keskitetty jätevesipuhdistamo, jonka ansiosta lähtevän veden laatu on 80 % aikaisempaa parempaa.

Rõugen kylän uusi jätevesijärjestelmä toteutetiin Wavin-Labkon BioKem 600 -järjestelmän avulla.
– Valikoimissamme ollut BioKem 200 -järjestelmä mitoitettiin vastaamaan kylän jätevesien käsittelytarvetta. Ratkaisun teknologia täyttää nyt korkeimmat ympäristövaatimukset palvellen myöhemmin koko kylää, Wavin-Labkon T&K insinööri Tatu Piiparinen valottaa. Lähtevän veden laatu on nyt yli 80 % aikaisempaa parempaa.

Paikallinen järjestelmä on kustannuksiltaan huomattavasti pitkien siirtoviemäreiden rakentamista edullisempi vaihtoehto
Tuotekehitysinsinööri Tatu Piiparinen ,  Wavin-Labko Oy

Piiparinen kertoo, että puhdistamon lisäksi Rõugessa uusittiin samalla kylän viemäröinti. Jokaista kylän kiinteistöä ei vielä tässä vaiheessa yhdistetty uuden viemäriverkoston piiriin vaan Wavin-Labkon BioKem 600 -järjestelmä käsittelee tällä hetkellä hieman alle 600 kylän asukkaan jätevedet.
– Puhdistamon käsittelykapasiteetti on 90 kuutiota vuorokaudessa, ja se tuo Rõugen kylään nykyaikaisen biologis-kemiallisen jätevedenpuhdistuksen, hän toteaa.

Rõugen kaltainen kyläpuhdistamo on Piiparisen mukaan myös kustannustehokas ratkaisu. – Paikallinen järjestelmä on kustannuksiltaan huomattavasti pitkien siirtoviemäreiden rakentamista edullisempi vaihtoehto. Vastaavanlainen kyläpuhdistamo palvelisi erinomaisesti myös kotimaan haja-asutusalueilla olevia kyläyhteisöjä, hän summaa.

BioKem-panospuhdistamot ovat biologis-kemiallisia jäteveden puhdistamoita, joihin johdetaan kiinteistön kaikki jätevedet. Ne on tarkoitettu haja-asutusalueilla olevien ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen jätevesien puhdistusjärjestelmiksi. Lue lisää BioKem -järjestelmistämme tai kysy asiantuntijoiltamme apua.

Tatu Piiparinen
Tuotekehitysinsinööri
Wavin-Labko Oy

+358 20 1285 335
tatu.piiparinen@wavin.com