Laadukkaat venttiilikaivo- ja erotinjärjestelmät asiakkaalle räätälöitynä

Luminary tornitalo, Tampere

Tampereen keskustan ytimeen valmistuva 21-kerroksinen asuntoja ja toimisto- sekä liiketiloja sisältävä rakennushanke Luminary I ja Luminary II on rakentajilleen haastava projekti, jossa tarkkaan aikataulutetuilla tavaratoimituksilla ja yhteistyökumppaneiden joustavalla asenteella sekä laadukkailla ja tarpeen tullen räätälöidyillä ratkaisuilla on merkittävä rooli hankkeen onnistumisen kannalta. Viivästyksiin tai vääriin toimituksiin ei ole varaa.

Toimintavarmuus ja tuotteiden laatu keskiössä

- Kävimme keskusteluja Destian kanssa Luminaryn venttiilikaivo- ja erotinjärjestelmätarpeista ja huomasimme nopeasti, että kohde tarvitsi räätälöityjä ratkaisuja, koska asennussyvyydet ja -paikat olivat poikkeukselliset, kertoo Wavin-Labkon myyntipäällikkö Tony Äijö.
Talopuolen hankkeissa moni asia muuttuu vielä toteutusvaiheessa. Hankkeeseen osallistuvilta se vaatii erityistä osaamista ja sopeutumista vaihtuviin olosuhteisiin.
- Toimitusvarmuus, kustannustehokkuus ja tuotteiden laatu on taattava kaikissa tilanteissa. Luminary-kohteessa havaitsimme muun muassa tarpeen muuttaa venttiilikaivojen kokoa tuotteiden toimivuuden varmistamiseksi. Wavin-Labko toteutti räätälöinnin joustavasti. Meille on tärkeää, että jätevesiratkaisut ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että ne toteutetaan suunnitelmien mukaan. Mutta jos muutostöitä pitää tehdä, niin niiden pitää sujua joustavasti ja virheettömästi. Ammattitaidon pitää olla kova tällaisissa hankkeissa, kertoo Destia Oy:n työmaapäällikkö Erkki Laakso.

Meille on tärkeää, että jätevesiratkaisut ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että ne toteutetaan suunnitelmien mukaan. Mutta jos muutostöitä pitää tehdä, niin sen pitää sujua joustavasti ja virheettömästi.
Erkki Laakso , Työmaapäällikkö Destia

Pumputon jätevesien erotinjärjestelmä sijoitettiin syvälle maan uumeniin

Jokainen rakennuskohde vaatii aina omanlaisensa jätevesiratkaisun, jotta lopputuloksesta saadaan toimiva ja rakennuksen tarpeet huomioiva. Koska Luminaryyn on suunnitteilla myös ravintoloita ja parkkihalli, sinne tarvitaan erotinjärjestelmä erottelemaan ravintolan rasvat ja toisaalta myös parkkihallista mahdollisesti valuva öljy muusta jätevedestä. Wavin-Labko mitoitti Luminaryyn sopivan, jätevesistä rasvan ja öljyn erottelevan järjestelmän yhdessä suunnittelijan kanssa.

Luminaryn erotinjärjestelmä on suunniteltu niin, että se ei tarvitse erillistä pumppukaivoa lainkaan. Ratkaisu laskee Luminaryn jätevesijärjestelmän rakennus- ja huoltokustannuksia. Erillinen pumppukaivo tarvitsisi sähkökaapeloinnit ja käytössä suuremman määrän huoltotoimenpiteitä. Pumputtoman erottimen huolloksi riittää tarkastus 2-3 kertaa vuodessa, joilla varmistetaan, ettei lietettä ole kertynyt pohjalle ja vastaavasti öljyä pinnalle. Pumputtoman erotinjärjestelmän asennussyvyydet ovat Luminaryssä kuitenkin poikkeuksellisen syvät.
- Asennussyvyydet on huomioitu kohteessa ja tuotettu juuri Luminaryyn sopiva, räätälöity järjestelmä, jatkaa Äijö.

Asukkaat saavat laadukkaat jätevesiratkaisut – se on niin!
Erkki Laakso , Työmaapäällikkö Destia

- Meille on ollut erityisen tärkeää, että Wavin-Labko on pystynyt kertomaan meille riittävän tarkasti hankkeeseen valituista venttiilikaivoista ja erotinjärjestelmästä, jotta työmaallakin ymmärretään, miten ne pitää asentaa ja miten niitä käytetään.  Jätevesiammattilaiset osaavat kertoa riittävän yksityiskohtaisesti järjestelmästä kaiken sen, mikä työmaalla pitää rakennusvaiheessa ottaa huomioon. Lisäksi meillä on ollut Wavin-Labkosta nimetty henkilö, joka on antanut teknistä tukea tarvittaessa, jotta olemme löytäneet hankkeeseen parhaat mahdolliset jätevesiratkaisut muuttuvissa tarpeissa, kiittää Laakso.

Jätevesi

Talousjätevesi on määritelty laissa, sillä tarkoitetaan asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä, keittiöistä ja pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista peräisin olevaa jätevettä. Viemäriverkoston toiminnan varmistamiseksi esimerkiksi rasvat on erotettava jätevesistä ennen kunnalliseen viemäröintiin johtamista.

Hulevesi

Hulevedellä tarkoitetaan vettä läpäisemättömälle pinnalle, kuten asvaltille kertyvää sadevettä tai sulamisvettä, joka ei luonnollisesti pääse imeytymään maaperään tai jota ei suuren määränsä vuoksi voida joko ohjata ojaan tai johtaa suoraan viemäriverkostoon. Veden viivästyttäminen on keskeinen osa hulevesien hallintaa, jolloin vesi varastoidaan hetkellisesti ja sen virtaamista sadevesiviemäreihin viivästytetään.

Lue lisää

Jätevesituottaista ja erotinratkaisuista