Labko Bypass -järjestelmä puhdistaa 95% sadevesistä

Kauppakeskus, Lahdesjärvi, Tampere

Tampereen Lahdesjärvelle IKEA:n kupeeseen nousevan Ikanon kauppakeskuksen piha-alueen sadevedet käsitellään Wavin-Labkon toimittamilla järjestelmillä. Pinnoitetuille piha-alueille tarkoitetut Labko Bypass -erotinjärjestelmät puhdistavat tehokkaastipihoille huuhtoutuvan sadeveden öljystä ja raskasmetalleja sisältävästä kiintoaineesta. Asennetulla erotinjärjestelmällä pystytään käsittelemään noin 95 % vuotuisesta sademäärästä ja vähentämään siten merkittävästi haitallisten aineiden kulkeutumista luontoon.

Laki säätelee ympäristön saastumisen vähentämiseksi, että sadevedet pitää erotella pinta-alaltaan suurilta liikennealueilta, parkkipaikoilta, teollisuuslaitosten pihoilta, kaduilta, terminaalialueilta ja lentokentiltä. 

Oikein mitoitettu Labko Bypass -järjestelmä puhdistaa noin 95 % sadevesistä. Tutkimusten mukaan suurin osa sadeveden mukana kulkeutuvasta öljystä ja raskasmetalleista siirtyy luontoon päällystetyiltä pinnoilta sateen alkuvaiheessa. Sadevesivirtaama ei ole vielä silloin saavuttanut huippuaan. Tässä vaiheessa Wavin-Labkon ratkaisussa kaikki vesi ohjautuu Bypass-järjestelmän erottimien läpi. Myöhemmin veden saavuttaessa huippuvirtaaman, saasteiden määrä on jo vähäisempi ja vesi voidaan ohjata erotinjärjestelmän ohi. Samalla estetään erottimen huuhtoutuminen rankkasateella sekä kiintoaineen ja öljyn pääsemisen sadevesiviemäriin, joka purkaisi sadevedet luontoon. 

Kuuden hehtaarin pysäköintialue vaatii oikein mitoitetut ratkaisut

Ikanon rakenteilla olevan kauppakeskuksen yhdeksän hehtaarin tonttipinta-alasta päällystettyä piha-aluetta tulee olemaan noin kuusi hehtaaria. Tähän sisältyy esimerkiksi autopaikat 3 000 autolle.  Sadevesiratkaisuksi valittiin Labko Bypass NS100- ja NS150-järjestelmät. Kokonaisuus sisältää virtauksen säätökaivon, hiekan- ja lietteenerotimet, öljynerotimen sekä näytteenottokaivon. 

Suunnittelupäällikkö Kimmo Hell Ramboll Finlandista kehuu yhteistyötä Wavin Labkon kanssa.
- Heiltä löytyy innovatiivista otetta ja halua kehittää toimintaa sekä tuotteita. Yhteistyö Wavin Labkon kanssa on mahdollistanut näkemysten vaihtamisen ja keskustelun erilaisista ratkaisumalleista. Tämä on tällä alalla puolin ja toisin ensiarvoisen tärkeää, hän tiivistää.

Ratkaisulla estetään öljyjen valuminen sadevesien mukana luontoon

Rakennuttaja Skanskan puolelta asennusvaihe on sujunut hyvin. Asennus on pystytty toteuttamaan itsenäisesti annettujen asennusohjeiden mukaan, eikä tarvetta lisäkysymyksille Wavin-Labkon suuntaan ole tullut. 

- Järjestelmästä asennettiin ensiksi neljä isoa säiliötä. Sen jälkeen pikkukaivot, yhdysputket sekä ylivuotoputket ja alue täytettiin loppuun, Ikanon työmaapäällikkö Tuula Ala-Orvola Skanskasta kertaa työvaiheita.

Ikanon kauppakeskus rakennetaan kahdessa vaiheessa. Urakan ensimmäisessä osassa tontista käytetään noin puolet ja se luovutetaan maanrakennustöiden osalta syyskuussa 2014. Alueelle asennetuista kahdesta erotinjärjestelmästä toinen on kakkosvaihetta varten.

- Olemme tässä vaiheessa hyvin tyytyväisiä valintaamme. Järjestelmä saadaan toimintaan, kun asfaltointityö on heinäkuussa 2014 valmistunut. Sen jälkeen sadevesi kulkee Labkon systeemin kautta ja näemme, miten se toimii käytännössä, Ikanon Tuula Ala-Orvola kertoo ja jatkaa, Labko Bypass-järjestelmä kunnioittaa vihreitä arvoja ja ajaa erinomaisesti asiansa kauppakeskuksen laajalla piha-alueella. 

Koemme, että hyöty-kustannussuhde on tässä tuotteessa kohdallaan. Käytön myötä näemme tarkemmin, paljonko kyseisellä alueella liikkuu öljyä ja paljonko sitä saadaan järjestelmän avulla talteen.
Suunnittelupäällikkö Kimmo Hell , Ramboll Finland Oy

Ramboll Suomi Oy:n suunnittelupäällikkö Kimmo Hell laskee Labkon Bypass-järjestelmän eduiksi sen, että järjestelmä vastaa kaikkia määräyksiä ja sen vesimassan käsittelykapasiteetti on Ikanon isokokoiseen kohteeseen sopiva. 

Kustannustehokkuutta sekä rakennus- että käyttövaiheessa

Labko Bypass -järjestelmällä saavutetaan investointivaiheessa huomattavia kustannussäästöjä verrattuna vaihtoehtoiseen järjestelmään, joka on mitoitettu käsittelemään alueen koko sadevesivirtaama. 

Ikanon kauppakeskuksen rakennuttaja Skanska valikoi Wavin-Labkon yhteistyökumppanikseen paitsi Bypass-järjestelmän hinta-laatusuhteen myös sen toiminnallisten etujen vuoksi. Järjestelmä mahdollistaa toimivan ja tehokkaan sadevesien käsittelyn edullisesti.

- Wavin-Labkon hinta-laatusuhde oli markkinoilla tarjolla olevista erottimista mielestämme paras. Lisäksi järjestelmän koot, muodot ja peittosyvyydet sopivat meidän ammuttuun kenttään parhaiten, kertovat Skanskan edustajat.

Kiinnostuitko?

Kysy asiantuntijoiltamme lisää sadevesien käsittelyjärjestelmistämme ja niiden mitoittamisesta omaan kohteeseesi.

Markku Kauppi
Tuoteryhmäpäällikkö
Wavin-Labko Oy

+358 20 1285 241
markku.kauppi@wavin.com