Q-Bic -järjestelmä estää viemäriverkoston tulvimisen Tampereen Kaupissa

Kaupin alue, Tampere

Suurilla pinnoitetuilla piha-alueilla saattaa rankkasateella syntyä ongelmia runsaiden vesimäärien vuoksi. Kaupunkien hulevesijärjestelmät eivät välttämättä pysty vastaanottamaan kaikkea vesimäärää, jolloin ne alkavat tulvia. Tampereen Kaupin alueelle vuonna 2016 valmistuvan Arvo 2 -uudisrakennuksen noin 30 000 m² kokoisella piha-alueella tällainen ongelma ratkaistiin Wavin-Labkon Q-Bic -sadevesikasettien avulla. Sade- ja hulevesijärjestelmä viivyttää hulevesiä ennen niiden johtamista kaupungin viemäristöön.

Sateella alueelta kertyvät hulevedet viivytetään ennen niiden johtamista kaupungin viemäristöön. Kohteen piha-alueen LVI-suunnittelusta vastannut Jyri Jyrkkäranta AX-LVI Oy:stä laskee rakennuskompleksin alueella olevan vettä läpäisemätöntä pinta-alaa noin 30 000 m2.

- Tampereen kaupungin hulevesiviemäriverkostossa tapahtuvan tulvimisen ehkäisemiseksi alueelle tuli suunnitella viivytysratkaisu. Wavin-Labkon tarjoama tuote tuntui vaivattomimmalta vapaan sijoiteltavuutensa ja helppohoitoisuutensa vuoksi,  Jyrkkäranta toteaa.

Wavin-Labkon tarjoama tuote tuntui vaivattomimmalta vapaan sijoiteltavuutensa ja helppohoitoisuutensa vuoksi.
Jyri Jyrkkäranta , LVI-Suunnittelija, Insinööritoimisto AX-LVI Oy

Tehokas tulvahuippujen tasaaja

Uudisrakennuksen ja sen lähiympäristön sade- ja hulevesienviivytysjärjestelmä on toteutettu Wavin-Labkon Q-Bic-sadevesikaseteilla, joiden viivytystilavuus on 420 m3.
- Kunnan sadevesiviemäristön kapasiteetti ei riitä ottamaan vastaan ja siirtämään alueen vesiä ilman viivytysjärjestelmää, kohdetyömaalla LVI-valvojana toimiva Vesa Ronkainen A-Insinöörit Oy:stä sanoo ja jatkaa, että Q-Bic on mitoitettu keräämään rankkasateen asfalttipinnoille ja vesikatoille tuomat vesimassat.

Valuma-alueen virtaama saadaan Wavin-Labkon kennostolla tasaantumaan, jolloin vettä kulkeutuu maltillisesti kaupungin viemäriin.
- Sain Wavin-Labkolta hyvin mitoitusapua. Heidän suosituksestaan järjestelmään asennettiin myös virtauksen säätökaivo, jolla kontrolloidaan veden pääsyä alapuoliseen viemäriverkostoon, Jyrkkäranta kiittelee.

Sopiva ratkaisu juuri tähän kohteeseen

Sadevesiviemärien virtaamahuippujen tasaukseen tarkoitetun Wavin-Labkon Q-Bic-järjestelmän valintaan vaikutti ratkaisevasti sen joustavuus maaston ja käyttötarkoituksen mukaan sekä veden varastointikyky ja helppo huollettavuus. Kohteen maanrakennuksesta vastaavan Maanrakennus Sulin Oy:n työmaamestarin Asko Niemen mukaan viivytysaltaan rakentaminen sepelistä olisi ollut alueella käytännössä mahdotonta. Wavin-Labkon järjestelmä istui sille tarkoitettuun paikkaan ongelmitta.
- Q-Bic sopii erinomaisesti Kaupin alueen tarkoituksiin. Asennusratkaisujen monipuolisuus ja sovellettavuus ovat ehdottomasti tuotteen parhaimpia ominaisuuksia, Niemi kehuu.

Kaupin rakennuskohteessa sadevesiputket kulkivat suhteellisen pinnassa, joten se asetti reunaehdot Q-Bic-järjestelmän asennukselle.
- Wavin-Labkon tuotteesta pystyy muokkaamaan juuri tilavuustarpeen mukaisen kennoston syvyyttä tai leveyttä lisäämällä. Tämän kohteen osalta kennostosta ei pystynyt tekemään syvää, joten se piti levittää laajemmalle alueelle vaakasuunnassa, Jyrkkäranta lisää.

Tuotteesta pystyy muokkaamaan juuri tilavuustarpeen mukaisen kennoston syvyyttä tai leveyttä lisäämällä. Asennusratkaisujen monipuolisuus ja sovellettavuus ovat ehdottomasti tuotteen parhaimpia ominaisuuksia.
Asko Niemi , työmaamestari, Maarakennus Sulin Oy

Kennoston muokattavuus mahdollistaa monenlaiset asennukset

Hulevesikasetteja sijoitettiin noin 400 neliömetrin alueella kahteen kerrokseen. Järjestelmä rakentui yli tuhannesta Q-Bic-kasetista. Asennusta edeltäneet työt maanleikkauksineen ja pohjan tasauksineen kestivät viikon. Järjestelmän asennus sujui neljässä päivässä ja täyttö kolmessa. Kaupissa järjestelmä rakennettiin suodatinkankaan kanssa ilman hitsattavaa kalvoa, joten asennusvaihe oli nopea, jouhea ja vaivaton.

Maanrakennustöiden osalta järjestelmän paikoilleen sijoittaminen oli niin ikään helppoa. Se sijaitsee tällä hetkellä nurmialueen alla. Niemi kiittelee tuotteen hyviä puolia myös jatkokäytettävyyden suhteen.
- Jos tulevaisuudessa alueen päälle rakennetaan lisää paikoitustilaa, on maa helppo avata ja laittaa styroksit sekä rakennekerrokset päälle ilman, että itse järjestelmälle tarvitsee tehdä mitään muutoksia.

Kiinnostuitko?

Kysy asiantuntijoiltamme lisää hulevesijärjestelmistämme ja niiden mitoittamisesta omaan kohteeseesi.

Markku Kauppi
Tuotepäällikkö
GSM +358 20 1285241