Uusi asuinalue Etelä-Norjan Ytre Enebakkiin

Maansiirtoyritys Huser Entreprenør sai tehtäväkseen toteuttaa kunnallistekniikan 84 omakotitalon laajuiselle Råkenåsenin asuinalueelle, joka kohoaa Oslon lähellä sijaitsevaan Enebakkin kuntaan, Ytre Enebakkin taajamaan. Asuinalueen perustamistöissä yksi tärkeä kysymys on hulevesien käsittely.

Råkenåsen sijaitsee aiempaa asutusta korkeammalla, ja kunnan ja hankkeen kannalta ensiarvoisen tärkeä vaatimus on ollut, ettei asutuksen laajentuminen aiheuta ongelmia uudiskohteen alapuolisilla alueilla. Alueen itäpuolella kulkevalla maantiellä esiintyy aika ajoin tulvia, eikä Råkenåsenin rakentaminen saa pahentaa tulvatilannetta. ”Alueen tulviin on useita syitä: Vågjärven korkea vedenpinta, Råkendaljoen suuri virtaama ja maantien sijainti matalassa maastonkohdassa. Hankkeella ei yksin voida ratkaista näitä ongelmia, mutta voimme varmistaa, ettei se huononna tilannetta entisestään”, Enebakkin kunnan vesi-, viemäri- ja ympäristöasioista vastaava osastoninsinööri Tarje Nyberg Karlsen kuvailee. 

”Kunta haluaa myös, että niin suuri osa vedestä kuin mahdollista saa virrata vapaasti ojissa tai joissa”, Karlsen jatkaa. ”Vuoropuhelu rakentajan kanssa on hankkeen yhteydessä sujunut hyvin. Uskonkin, että sen ansiosta saadaan aikaan hyviä ratkaisuja.” 

Aiheuttavatko suuret sademäärät kunnalle erityisiä haasteita?   

”Joillakin alueilla on pieniä ongelmia, jos vettä sataa paljon. Tyhjennämme viemäri- ja hiekanerotuskaivoja usein, ja pohdimme parannuskeinoja ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan”, Karlsen kertoo. 

”Yleisesti kunnan on varmistettava, ettei uudisrakentaminen aiheuta haittaa aiemmin rakennetuille alueille. Varmistamme asian tarkoilla vaatimuksilla ja tekemällä yhteistyötä rakentajien, konsulttien ja urakoitsijoiden kanssa. Myös olemassa olevien alueiden hulevesijärjestelmiä on päivitettävä tulevien sademäärien varalta. Saneeraushankkeissa, joissa korjataan tai vaihdetaan käyttö-, jäte- tai hulevesijärjestelmiä, panostamme erityisesti hulevesien käsittelyyn”, Karlsen toteaa. 

Råkenåsenin alueelta on räjäytetty noin 90 000 kuutiometriä kalliota, ja sen tilalle tulee 84 omakotitonttia, 1,5 kilometriä tietä ja 200 metriä jalkakäytävää. Lisäksi alueelle asennetaan katuvalaistus sekä uusi käyttö-, jäte- ja hulevesijärjestelmä. 

Kierrätysmuovista ratkaisuja tulevaisuuteen 

Hankkeessa käytetään Wavinin AquaCell-kasettijärjestelmää peräti kolmen hulevesien viivytysjärjestelmän toteuttamiseen. ”Ratkaisu sopii Råkenåseniin täydellisesti, sillä se viivyttää hulevesiä kaikenlaisessa maaperässä käytettävissä olevasta tilasta tai liikenteen kuormituksesta riippumatta. AquaCell on valmistettu sataprosenttisesti kierrätetystä PP-muovista, laadusta tinkimättä. Järjestelmä on tehty kestämään pitkälle tulevaisuuteen, ja se vie meitä ison askeleen eteenpäin kohti entistä vihreämpää, terveellisempää ja kestävämpää rakennettua ympäristöä. Sekä raaka-aineiden että tuotantoprosessin laatua valvotaan erittäin tiukasti. Niin voimme taata, että tuote on paitsi ympäristöystävällinen myös turvallinen ja kestävä koko elinkaarensa ajan”, Wavinin Itä-Norjan myyntipäällikkö Glenn Paalshuus kertoo.   

Asennus nopeutui kokemuksen karttuessa

Kaksi ensimmäistä hulevesisäiliötä olivat tilavuudeltaan 190 kuutiometriä. Niiden asentaminen lokakuussa 2020 kesti viitisen tuntia. Kolmannen, tilavuudeltaan 390 kuution suuruisen säiliön asennuksen yhteydessä projektipäällikkö Rune Alfsen kertoi, että AquaCellin asentaminen oli ollut helppoa ja nopeaa ja että työ oli nopeutunut kerta kerralta. ”Automatisoimme asennusprosessia vähitellen. Ensimmäisestä asennuksesta saimme arvokasta kokemusta, ja nyt tiedämme paremmin, miten meidän pitää sijoittautua, miten kuljettaa tuotteita ja niin edelleen.” Kolmannen säiliön asentamiseen kului lounastaukoineen neljä tuntia. Se oli sekä myyntipäällikkö Paalshusin että projektipäällikkö Alfsenin mielestä kelpo suoritus. ”Tietenkin asiat sujuvat joutuin, kun ne on tehty yksinkertaisiksi”, Glenn Paalshus kommentoi. ”Tuote on myös erittäin monipuolinen, sillä se sopii kaikkiin käyttökohteisiin ja kestää raskastakin liikenteen kuormitusta.” 

Järjestelmä on tehty kestämään pitkälle tulevaisuuteen, ja se vie meitä ison askeleen eteenpäin kohti entistä vihreämpää, terveellisempää ja kestävämpää rakennettua ympäristöä.
Glenn Paalshuus , Wavinin Itä-Norjan myyntipäällikkö

Ei raskaiden koneiden tarvetta asennuksessa

”Valitsimme AquaCellin Glennin ja tukkurin suosituksesta, emmekä todellakaan ole katuneet. AquaCell on hieman kalliimpi kuin perinteiset ratkaisut, mutta se on maksanut itsensä takaisin sillä, että asennus on ollut niin nopeaa eikä raskasta kalustoa ole tarvittu”, Alfsen kertoo. ”Asennustöistä selvittiin kahdeksan työntekijän ja yhden kaivinkoneen voimin.”  

Millaista yhteistyö Wavinin kanssa on ollut hankkeessa?

”Ei ole valittamista – Glenn on ollut todella hyvin tukenamme. Olemme saaneet alusta alkaen hyvin tietoa, ja Wavin on osallistunut myös järjestelmän suunnitteluun”, Alfsen toteaa. ”Yhteistyömme on ollut oikein hyvää”, Paalshuus säestää. ”Huser Entreprenør on Wavinille hyvä ja entuudestaan tuttu asiakas. Siellä tiedetään, että meihin voi luottaa. Yhteistyö Huser Entreprenør AS:n ja Rune Alfsenin kanssa on ollut sujuvaa, ja toivomme sen jatkuvan samanlaisena”, Paalshuus kiittelee.

Hulevedet kunnan mielenkiinnon kohteena

Enebakkin kunnan osastoninsinööri Karlsenin mukaan hulevesien käsittelyllä on tärkeä sijansa kaikilla hallinnon tasoilla yleis- ja asemakaavoista aina yksittäisiin kohdesuunnitelmiin asti. Enebakkissa noudatetaan monien muiden kuntien tavoin kolmiportaista hulevesistrategiaa, jossa taso 1 koskee vähäisen ja normaalin sademäärän käsittelyä, taso 2 suurten sademäärien viivyttämistä ja taso 3 rankkasateiden aiheuttamien tulvien turvallista ja luotettavaa purkamista. Sademäärien historiallisen kehityksen ja ilmastoennusteiden perusteella näyttää siltä, että niin sadeveden määrä kuin sateiden intensiteettikin lisääntyvät tulevaisuudessa. Siihen varautumiseksi hulevesijärjestelmien mitoituksessa käytetään jo nykyisellään 40 prosentin ”ilmastolisää”. 

Hulevesiä pitäisi hyödyntää uudisrakentamisessa nykyistä enemmän esteettisenä tekijänä, ja onkin hienoa, että yhä useammat ovat samaa mieltä asiasta. Vihreät vesihuoltoratkaisut lisäävät sekä asuin- että teollisuusalueiden viihtyisyyttä kiinteistöjen omistajien ja ympäristön silmissä. Siitä huolimatta järjestelmät ovat edelleen riippuvaisia maanalaisista ratkaisuista, kuten kaivoista, viemäreistä ja viivytyssäiliöistä. Hulevesisegmentin tuotekehitys on ollut erinomaista, ja toimivien ja pitkäikäisten hulevesien käsittelyratkaisujen toteuttaminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Avointen ja maanalaisten hulevesiratkaisujen yhdisteleminen on paras tae onnistumiselle. 

BIM-tietomallit Wavinin laskelmien ja piirustusten tukena

Wavinin asiantuntijat käyttävät säiliöiden koon laskennassa apunaan muun muassa meteorologian laitoksen säätietoja. Wavinin ratkaisuissa painopiste on veden suodattamisessa maan sisässä. Se onnistuu keräämällä sadevesi maahan upotettuihin muovisiin kasetteihin, joista se imeytyy hallitusti maaperään. Wavinin Q-bic plus- ja AquaCell-hulevesituotteet ovat monipuolisia ja modulaarisia, joten ne sopivat kaikkiin käyttökohteisiin. Niiden käsittely, asennus ja huolto on vaivatonta, ja niissä on myös tarkastusmahdollisuus.

Hanketietoja

Sijainti: Råkenåsen, Ytre Enebakk, Norja

Tehtävä: Hulevesien viivyttäminen ja suodattaminen

Kasettien määrä: 1 398 kpl (390 m3)

Rakennuttaja: Vik Utvikling AS

Urakoitsija: Huser Entreprenør AS

Aikataulutus: Lokakuu 2020 – syyskuu 2021

Materiaali: 100-prosenttinen PP-kierrätysmuovi (polypropeeni) Asennustapa: Integroidut liitosyhteet (liitettävissä ilman työkaluja)