Parempien ja kestävämpien kaupunkien rakentaminen

Kaupunkiemme kasvaessa ja taistellessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan ratkaisujemme on oltava älykkäämpiä ja yhtenäisempiä, jotta voimme ratkaista ilmastokestävyyteen liittyvät viisi suurta haastetta:

Tulvat, kuivuuden, lämpöuupumuksen, pohjaveden ehtymisen ja pintavesien pilaantumisen

Emme pysty siihen yksin. Siksi teemme tiivistä yhteistyötä kaupunkisuunnittelijoiden, arkkitehtien, insinöörien ja monien muiden kanssa.

 

Meidän näkemyksemme

Viiden ilmastonmuutoshaasteen torjuminen kaupungeissa

Tulevaisuuden kestävissä hulevesien hallintaratkaisuissa ei ole pelkästään kyse hulevesien tehokkaasta hävittämisestä – veden varastointi ja uudelleenkäyttö kuivina aikoina sekä kaupungistumisen aiheuttaman kasvavan vedentarpeen tyydyttäminen on avainasemassa ympäristöystävällisempien kaupunkien menestymiseen.

Pienillä teoilla voi olla suuri vaikutus

Hulevesien uudelleenkäyttö

Useimpien maiden lainsäädännön mukaan tulvia estävät hulevesisäiliöt ovat tällä hetkellä tyhjillään 95 prosenttia ajasta, ja suurin osa vedestä vapautetaan viemärijärjestelmiin rankkasateen jälkeen. Jos hyödyntäisimme käytettävissä olevaa teknologiaa, voisimme hyödyntää veden kasteluun ja imeyttää sen takaisin pohjaveteen, jolloin voisimme välttää pohjavesien ehtymisen.

Viemärien ylivuotojen välttäminen rankkasateiden aikana

Digitaaliset työkalut, kuten ennakoivan huollon mahdollistavat anturit ja parempi tuotesuunnittelu, voivat suojata kaupungin viemärijärjestelmiä tukkeutumiselta. Anturien avulla voidaan seurata ja varmistaa, että puhdistukset tehdään vain tarvittaessa – mikä säästää kaupungin kustannuksia ja resursseja. Samanaikaisesti suodattimilla varustetut teiden viemärikaivot suojaavat viemäreitä roskien aiheuttamilta tukoksilta.

Puiden suojeleminen

Kaupunkimme tarvitsevat nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin puita luomaan varjoa, ehkäisemään lämpöuupumusta ja tarjoamaan vilvoitusta kuumuuden keskellä. Puumme joutuvat elämään vaikeissa olosuhteissa lisääntyneen raskaan liikenteen, rasituksen ja päällystettyjen alueiden takia. Voimme auttaa asiaa yksinkertaisilla ratkaisuilla, kuten puille tarkoitetuilla kasvatussäiliöillä, jotka antavat puille ilmaa hengittää ja keräävät vettä varastoon kuivia kausia varten.

Ihmiset muutoksen takana

Kestävän kehityksen edelläkävijät, kuten Amsterdamin Future-Proof Assets Program -ohjelman innovaatiojohtaja Sacha Stolp, kampanjoivat ilmastokestävämpien kaupunkien puolesta. Yksi kortteli ja kaupunki kerrallaan.

”Meidän on turvattava omaisuutemme tulevaisuudessa ja luotava uusia standardeja. Tässä prosessissa olennaista on seuraava kysymys: Miten rakennamme kestäviä ratkaisuja esimerkiksi kaupungistumisesta, raaka-ainepulasta, ilmastonmuutoksista ja digitalisaatiosta huolimatta? Kaiken tuon on tapahduttava muutaman vuosikymmenen kuluessa. Pyrin parantamaan asioita 30 vuoden aikana, jolloin on jo vuosi 2050! Tuolloin elämme aivan uudenlaisessa maailmassa, jossa olemme mukautuneet ilmaston muutoksiin, elämme kiertotaloudessa ja käytämme hiilineutraaleja, kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja.”

Lue koko artikkeli täältä

Parempien ratkaisujen rakentaminen

Puiden kasvatussäiliöt

Ympäristöystävälliset kaupungit ovat ilmastokestäviä kaupunkeja

Uusi Q-Bic Plus -säiliöratkaisumme antaa puun kukoistaa ja estää juuria vahingoittamasta teitä. Se antaa puulle ihanteelliset kasvuolosuhteet tarjoamalla juurille mineraaleja, vettä ja ilmaa.

Lue lisää

Stormharvester

Älykästä anturiteknologiaa hulevesien hallintaan

Kun yhdistät Q-Bic Plus -ratkaisun StormHarvester-teknologiaan, voit optimoida huleveden uudelleenkäytön ja estät niiden aiheuttamat tulvat. StormHarvester-ratkaisu mahdollistaa myös imeytyksen missä tahansa maaperässä. Tämä tarkoittaa, että yksi säiliö hoitaa monta tehtävää, mikä säästää paljon tilaa. 

Stormharvester