Parempaa viemäröintiä ja hygieniaa

Vanhentuneet viemärijärjestelmämme eivät kestä lisääntyvän kaupungistumisen ja väestönkasvun paineiden alla ja vaarantavat terveytemme ja turvallisuutemme.

Kaupunkimme tarvitsevat kestäviä viemäröintiratkaisuja, joissa on vähemmän vuotoja ja tukkeutumisia ja joiden terveysriskejä voidaan valvoa paremmin. Tulevaisuutemme riippuu siitä.

Meidän näkemyksemme

Emme voi enää jatkaa tekemättä mitään

Viemäreitä suunnitellaan ja korjataan yleensä perinteisin ja vanhanaikaisin keinoin. Massiivisten investointien ja kaupungin infrastruktuurin häiriöiden yhteiskustannusten vuoksi se on kuitenkin ymmärrettävää. Emme silti voi jatkaa käyttämällä samoja lyhyen aikavälin ratkaisuja. Tarvitaan uudenlaista ajattelutapaa.

Modernin yhteiskunnan päänsärkyjä

Kaupungistuminen lisää paineita viemärijärjestelmiimme kosteuspyyhkeillään, erilaisilla wc-paperin vaihtoehdoilla ja muilla viemäriin kuulumattomilla esineillä, jotka sieltä huuhdellaan alas. Yhdistettynä jättimäisiin öljy- ja rasvahyytymiin kyseiset esineet tukkivat viemäreitämme ja aiheuttavat pumppujen ja muiden liikkuvien osien toimintahäiriöitä. Tukokset voidaan ehkäistä paremmin hyödyntämällä kokonaisvaltaisemmin erilaisia teknologioita, kuten valvontaa ja ennakoivaa huoltoa.

Herätetään viemärimme henkiin

Vanhentuneet viemärijärjestelmämme lisäävät entisestään pohjaveden pilaantumisriskiä vuotavien ja kuluneiden putkien takia. Niiden korjaaminen kustannustehokkaasti on valtava haaste. Siksi perinteisille putkistoille tarvitaankin kestävämpiä vaihtoehtoja.

Uudet muoviset ratkaisut ovat joustavampia eivätkä ne rikkoudu tai vuoda yhtä todennäköisesti. Lisäksi ne voidaan muotoilla olemassa olevien putkien sisälle ilman kokonaisten kaupunginosien aukikaivuuta. Mutta putkia koskevien perinteisten ajattelutapojen muuttaminen edellyttää muutosta monien sidosryhmien keskuudessa. Seuraavan sukupolven viemäriratkaisujen rakentamiseksi meidän on muutettava muovia koskevia käytäntöjämme ja kielteisiä käsityksiämme. Lisäksi meidän on annettava parempi käsitys siitä, milloin muovin käyttö voi tarjota lisäarvoa parantaen koulutusta ja resursseja. 

Ihmiset muutoksen takana

Kaukokatseisesti ajattelevat ihmiset, kuten Israelissa perustetun Ayyeka Technologiesin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Ariel Stern, tarjoavat seuraavan sukupolven IoT- ja etävalvontaratkaisuja, jotka mahdollistavat kyberturvallisten ja älykkäiden infrastruktuuriverkkojen luomisen. Samalla ratkaisut lieventävät jätevesihuollon mukanaan tuomia haasteita.

”Kansanterveyteen ja turvallisuuteen liittyvien vaarojen ehkäisemiseksi on ratkaisevan tärkeää, että älykäs ja reaaliaikainen jätevesihuolto sisältää vesitasojen seurannan. Näin voimme estää saastumisen ja kalliit viemärien ylivuodot, tunnistaa syövyttävät kaasut ennen kuin ne ehtivät vahingoittaa infrastruktuuria, havaita pumppuviat ja paikantaa muut hätätilanteet viemärivesien pumppuasemilla ja muissa paikoissa.”

Parempaa viemäröintiä ja hygieniaa

Huleveden erottelu jätevedestä – hyödyt ja haitat

Viemärijärjestelmän uudistaminen ja jäteveden erottelu ovat merkittäviä kysymyksiä mietittäessä kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa tapaan, jolla kunnat ja yritykset sekä liike-elämän toimijat ja kotien omistajat käsittelevät liiallisiin sateisiin ja tulviin liittyviä haasteita. Pidetään siis vuoropuhelu avoimena.

Lue lisää