tiistai 15. toukokuuta 2018

Tapaturma Kangasalan tehtaalla

Maa­nan­tai­na 14.5 ta­pah­tui Kan­ga­sa­lan teh­taal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma. Pit­kä­ai­kai­nen työn­te­ki­jäm­me me­neh­tyi jää­ty­ään tru­kin alle teh­taan pi­ha­maal­la. Tapahtunutta sel­vi­te­tään vi­ran­omais­ten toi­mes­ta.

Tieto tapahtuneesta saatettiin omaisille välittömästi. Otam­me osaa omais­ten ja lä­heis­ten su­ruun sekä tuem­me heitä tänä vai­kea­na ai­ka­na.

Py­rim­me nor­ma­li­soi­maan toi­min­tam­me, sa­mal­la huo­leh­tien työn­te­ki­jöi­den voin­nis­ta tässä ras­kaas­sa ti­lan­tees­sa.

Li­sä­tie­dot Tony Äijö, 020 1285 430