Caverion valitsee Wavin Aston

Kiinteistöviemäröinti murroksessa – ääntävaimentavien ratkaisujen tarve kasvaa

Perinteiset, hyvin ääntä vaimentavat valurautaiset viemäristöt korvataan yhä useammin kevytrakenteisilla ja helppoasenteisilla muovisilla desibeliviemäristöillä.

Muovisten dB-viemäreiden suosio selittyy Wavin-Labkon tuotepäällikön Teemu Sillvanin mukaan muovisen viemäristön ylivoimaisilla ominaisuuksilla: erinomaisten äänenvaimennusominaisuuksiensa lisäksi muovisten viemäriputkien asennus onnistuu jopa 50 % valurautaisia nopeammin, asennuskustannukset ovat selvästi edullisemmat ja muovin työstettävyys aivan omaa luokkaansa.

– Työmaalla jokainen säästynyt minuutti tarkoittaa helpotusta kustannuksiin ja aikataulupaineisiin, mikä on kaikkien osapuolien etu. Valurautaviemäreihin verrattuna helppo katkaisu ja suojamaalaamisen välttäminen tarkoittavat merkittävää ajallista säästöä. Lisäksi kevyemmät putket ja osat helpottavat osaltaan asentajan työtä, hän sanoo. 

Wavin Astoa kohteissaan käyttävän Caverionin projektipäällikkö Otto Vähä-Herttua yhtyy Sillvanin kommenttiin. – Vertaillessamme desibeliviemäreiden teknisiä ominaisuuksia, äänenhallintaa ja asennuksen helppoutta totesimme Wavin Aston olevan yksi markkinoiden parhaista ja laadukkaimmista tuotteista. Sen asennus onnistuu yhtä helposti kuin normaalisen muovisen viemärin asennus, Vähä-Herttua kertoo.  

Tärkeimmältä ominaisuudeltaan eli ääneneristävyydeltään muovinen desibeliviemäri vastaa täysin valurautaista kilpailijaansa.

– Vaikka valuraudalla on kiistatta hyvät ääneneristävyysominaisuudet, on muovi kuitenkin joustava, pehmeä materiaali, joka vaimentaa runkoääniä paremmin. Muovisen viemärin ääneneristävyyden suhteen pätee helppo sääntö: mitä tiheämpää ja paksumpaa putken materiaali on, sitä paremmin se eristää sekä runko- että ilmaääniä. Hyvä mittari tässä on EN-standardi, jolla kiinteistöjen viemäreiden äänentasoa testataan, Sillvan jatkaa.

Äänentasosta puhuttaessa Teemu Sillvan huomauttaa kuitenkin, että Fraunhofer-instituutissa SFS-EN 14366 -standardin mukaisesti suoritettujen äänitestausten tuloksiin tulee suhtautua riittävällä kriittisyydellä, sillä ne esitetään usein tuotteen kannalta suotuisassa valossa.

– Testituloksia arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, millaisilla kannakkeilla testi on toteutettu, sillä kannakoinnilla on itse asiassa tyypillisesti suurempi vaikutus runkoäänien eristävyyteen kuin itse putkella. Todellinen viemäristä syntyvä ääni muodostuu aina runko- ja ilmaäänien kokonaisäänentasosta, hän korostaa.

Caverionille ääneneristävyys on yksi tärkeimmistä valintaperusteista, sillä korkeatasoisissa kohteissa sille on asetettu erityisen kovat kriteerit. – Arvokiinteistöissä viemärin äänentaso on yksinkertaisesti saatava minimiin. Tekemämme vertailun perusteella luotamme Wavin Aston korkeaan laatuun, Caverionin projektipäällikkö Otto Vähä-Herttua jatkaa.

Wavin Asto on markkinoiden luotetuin muovinen desibeliviemäristö

Wavinin oman tuotekehityksen tuloksena syntynyt Wavin Asto on ominaisuuksiltaan markkinoiden ylivoimainen kiinteistödesibeliviemäristö. Tuoteryhmänsä parhaan massa/putken pinta-alasuhdeluvun omaavana se on maailman käytetyin ääntä eristävä muovinen viemäröintiratkaisu.

– Meillä on lähes 30 vuoden käytännön kokemus Wavin Aston toimivuudesta ja äänen vaimentamiskyvystä. Sen materiaali on tiheintä ja paksuinta mitä markkinoilta saa. SFS-EN 14366 -standardin mukaisesti 2 l/s virtaama tuottaa Wavin Astossa alle 10 dB (6 dB) runkoäänitason, ja ennen kaikkea Aston ilmaäänitasot ovat paremmat kuin muilla muovisilla dB-viemäreillä, Wavin-Labkon tuotepäällikkö Teemu Sillvan kuvailee.

Muovisena viemäristönä Wavin Asto kestää myös erinomaisesti aggressiivisia nesteitä, ja sen lämmönkestävyys on tavallista kiinteistöviemäriä parempi. Sitä voidaan käyttää kohteissa, joissa veden lämpötila on jatkuvasti 95 °C ja lyhytaikaisesti jopa 100 °C ilman, että sen tiiviys kärsii.

Pyrimme Caverionilla kokonaan eroon valurautaisista viemäreistä, sillä niiden elinikä vaihtelee syöpymien vuoksi paljon. Wavin Asto on korkean laatunsa ja helppoutensa lisäksi myös turvallinen valinta. 
projektipäällikkö Otto Vähä-Herttua , Caverion

Muovisten desibeliviemäreiden paloturvallisuus erinomaisella tasolla

Viime vuosina myös viemäristöjen paloturvallisuus on palokatkotuotteiden kehittymisen myötä parantunut niin merkittävästi, että muoviset desibeliviemäristöt täyttävät nykyään kaikilta osin paloturvallisuusvaatimukset.

– Alalla vallitsee edelleen hieman harhaluuloinen käsitys siitä, että valurauta on materiaalina paloturvallisempi kuin muovi. On totta, että muovi palaa ja rauta ei pala, mutta palokatkojen avulla palon siirtyminen palo-osastosta toiseen saadaan estettyä nykyään erittäin tehokkaasti. Kun palo-osastointi on toteutettu oikein, valurautaisen ja muovisen viemäristön paloturvallisuuden välillä ei juurikaan ole eroa, Sillvan huomauttaa.

Haluatko tietää lisää?

dB-viemäriöintiratkaisuistamme