Wavin SVK Plus -sadevesikaivo

Wavin SVK Plus

-sadevesikaivo

Sa­de­ve­si­kai­vo­jen uusi su­ku­pol­vi

Wavin SVK Plus -sa­de­ve­si­kai­vo näyt­tää ihan ta­val­li­sel­ta kai­vol­ta, mutta on si­säl­tä pal­jon enem­män. Sa­de­ve­si­kai­vo on suun­ni­tel­tu es­tä­mään kel­lu­van ros­kan pääsy vie­mä­ri­ver­kos­toon.  Eri­kois­ra­ken­tei­nen ve­si­luk­ko on it­se­puh­dis­tu­va, mikä takaa sel­väs­ti pi­dem­män huol­to­vä­lin kuin pe­rin­tei­set rat­kai­sut. Kaivo on suun­ni­tel­tu siten, että se voi­daan imu­tyh­jen­net­tää täy­sin. 

Tutustu Wavin SVK Plus -kaivon ominaisuuksiin

Erikoisrakenteinen 360° kartiosuodatin

Innovatiivinen patentoitu Wavin SVK Plus on uuden sukupolven sadevesikaivo, joka on suunniteltu helppoon asennukseen ja huoltoon. Sadevesikaivon edistyksellinen erikoisrakenteinen 360° kartiosuodatin pysäyttää kuivat roskat ja estää niiden pääsyn putkistoon sekä hidastaa veden virtaamista, jolloin märät roskat tippuvat kaivon pohjalle.

Nopea ja helppo käsitellä

Uusi Wavin SVK Plus on ominaisuuksiensa takia helppo käsitellä. Kaivon tasainen pohja sekä käsittelykahva helpottavat asentamista. Asentaminen sujuu paitsi nopeasti myös turvallisesti ja vaatii hyvin vähän miestyövoimaa. 

Huoleton huoltaa

Wavin SVK Plus -sadevesikaivo on suunnitteltu huolettomaksi huoltaa. Kartiosuodantin pysäyttää kuivat roskat ja estää niiden pääsyn putkistoon, ehkäisten kaivon padottumisen ja tulvimisen. Tämä vähentää huollon tarvetta. Kaivon lietetilavuus on maksimoitu, jonka ansiosta saavutetaan pitkät huoltovälit. Pyöristetty pohja takaa täydellisen tyhjennettävyyden.

Lataa esite

Ominaisuudet ja edut selkeästi esitteestä. 

Lataa tästä

Kiin­nos­tuit­ko?

Wavin Spot­light kään­tää va­lo­kei­lan tu­le­vai­suu­den in­fra­rat­kai­sui­hin. Jaam­me tie­toa ja ideoi­ta joi­den avul­la kau­pun­kiem­me muok­kaa­mi­nen tu­le­vai­suu­den kes­tä­vik­si voi alkaa nyt. 

Spotlight - tutustu!