Yhteiskuntavastuu

Luontoon kohdistuva rasitus on kasvanut äärimmilleen, joten meiltä jokaiselta vaaditaan yhä suurempaa ympäristövastuullisuutta jokapäiväisissä valinnoissamme. Wavin-Labko Oy pyrkii kaikessa toiminnassaan ja tuotteiden laadussa jatkuvaan, positiiviseen kehitykseen, muun muassa kierrättämällä materiaaleja ja hyödyntämällä uusinta teknologiaa.

Laatu

Wavin Labko Oy:n toiminta perustuu sertifioituun standardin ISO 9001:2000 mukaiseen laatujärjestelmään. Toiminnassamme ajattelemme asiakastamme ja pyrimme aina johdonmukaisuuteen lakeja ja asetuksia noudattaen.

Lue lisää

Ympäristö

Wavin-Labkon -järjestelmät on suunniteltu ylläpitämään ja edistämään puhtaampaa ja turvallisempaa elinympäristöä. Lisäksi kaikki yrityksen tuotantolaitokset ovat energiatehokkaita ja suunniteltu niin, että niiden toiminnan vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset.

Lue lisää

Innovaatio

Wavin-Labko Oy:n tuotekehitysosasto vastaa kaikkien tuotteiden suunnittelusta sekä siitä, että tuotteet täyttävät sekä yritysten asiakkaiden tarpeet, kansalliset asetukset että EN-standardit.

Lue lisää

Tavarantoimittajat

Wavin-Labkon tavoitteena on rakentaa mahdollisimman kestävä toimitusketju. Yhteistyössä kuljetusyhtiöiden kanssa, Wavin-Labko ja Wavin-konserni pystyvät omalta osaltaan pienentämään tuotteiden kokonaishiilijalanjälkeä.

Lue lisää

Sitoumuksemme

Wavin–yhtiöt tukevat sosiaalista hyvinvointia paikallisella ja globaalilla tasolla - Wavin on mukana Unicefin puhtaan veden ja viemäröinnin aloiteohjelmassa.

Lue lisää

Jäsenyydet

Wavin Labko Oy toimii aktiivisena jäsenenä useissa kansainvälisissä ja kansallisissa organisaatiossa, joiden ensisijainen tehtävä on teollisuuden alan käytäntöjen pitkäjänteinen kehittäminen.

Lue lisää