Bypass- järjestelmät

Labko Bypass-järjestelmässä rankkasateen aikainen väliaikainen huippuvirtaama ohjataan virtauksensäätökaivon kautta hiekan- ja lietteenerottimesta sekä öljynerottimesta muodostuvan erotinjärjestelmän ohi. Erotinjärjestelmän jälkeen ohivirtausviemäri liitetään jälleen sadevesilinjaan näytteenottokaivossa.

Tapahtui virhe

Tiedostot

Katso kaikki tähän järjestelmään liittyvät tiedostot alla olevasta linkistä. Ladattavat tiedostot

Tietoa järjestelmästä

Bypass mahdollistaa laajan alueen hulevesien käsittelyn

Bypass-tekniikan avulla voidaan kustannustehokkaasti yhdellä erotinjärjestelmällä käsitellä kolme kertaa suuremman alueen hulevedet verrattuna perinteiseen menetelmään. Bypass-järjestelmän käyttökohteita ovat suurten pinnoitettujen piha-, paikoitus- ja varastoalueiden sekä teollisuuden piha-alueiden hulevedet.

Öljynerottimen mitoitus perustuu First Flush -periaatteeseen

Bypass-järjestelmän öljynerotin mitoitetaan kolmannekseen todellisesta erotinkoosta. Järjestelmän mitoitus perustuu First Flush -periaatteeseen: hulevesien mukana kulkeutuvat epäpuhtaudet päätyvät erottimeen jo sateen alkuvaiheessa. First Flush -periaatteen mukaan ohivirtauksesta huolimatta oikein mitoitetulla Labko Bypass -järjestelmällä käsitellään vuotuisesta sademäärästä noin 95 %.

Bypass –järjestelmän virtauksensäätökaivot

Rankkasateen aikainen huippuvirtaama ohjataan Bypass-järjestelmässä Labko FRW -virtauksensäätökaivon kautta erotinjärjestelmän ohi.

Bypass –järjestelmän hiekanerottimet

EuroHEK-hiekanerottimessa erotetaan sade- tai jäteveden mukana kulkeutunut hiekka. Hiekanerotin varmistaa öljynerottimen häiriöttömän toiminnan ja pienentää sen huoltokustannuksia.

Bypass –järjestelmän öljynerottimet

EuroPEK Roo, luokan I -öljynerottimet puhdistavat öljyistä sadevettä, jossa on vähäinen kiintoainepitoisuus. Erottimet on suunniteltu ja testattu EN 858 -standardin vaatimusten mukaisesti.

Bypass –järjestelmän näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivot

Erotinjärjestelmän jälkeen Bypass-järjestelmässä on näytteenottokaivo, jossa ohivirtausviemäri liitetään jälleen sadevesilinjaan. EuroNOK-näytteenottokaivot mahdollistavat viemäriverkkoon johdettavan jäte- ja sadeveden laadunvalvonnan. EuroNOK FRW -kaivoissa on sulkuventtiili, joka mahdollistaa viemärilinjan sulkemisen vahinkotapauksissa.

Lisää Bypass -järjestelmistä

Myyntitiimimme ja tuotetukemme on käytettävissäsi kun haluat lisätietoa Bypass -järjestelmistä. Tarjoamme myös käyttöösi kätevän mitoitusohjelman, jolla mitoitat helposti järjestelmän ja saat samalla tuotekuvat käyttöösi. Mitoitusohjelman löydät "Suunnittelijoille" -osiosta, sivun alalaidasta.