Esikäsittely

Toimiva hulevesien kerääminen edellyttää käyttövarmoja järjestelmiä, joissa ei ole tulvimis- ja tukkeutusmiriskiä. Wavin-Labkon ratkaisujen käyttökohteita ovat niin kiinteistöt, pysäköintitilat kuin kulkuväylätkin.

Tietoa järjestelmästä