Hulevesien hallinta

Hulevesien hallintaan on syytä kiinnittää huomiota, sillä ilmasto ja ihmisen elinympäristö muuttuvat. Tulevaisuudessa saamme varautua kasvaviin sade- ja hulevesimääriin. Ongelma korostuu erityisesti kaupunkimaisissa ympäristöissä, joissa päällystettyjen pintojen osuus lisääntyy jatkuvasti. Perinteisen sadevesiviemäröinnin rinnalle tarvitaan uusia ratkaisuja, joilla hulevesien hallinta ja optimaalinen käsittely varmistetaan luonnon vesitasapainoa vaarantamatta.

Tutustu alta Wavinin sade- ja hulevesien hallintajärjestelmän eri osiin!

Jos haluat lisätietoja Wavinin tarjoamista sade- ja hulevesien hallintajärjestelmistä, voit ottaa meihin suoraan yhteyttä numeroon 020 1285 200 tai laittamalla sähkäpostia osoitteeseen myynti@wavin.com. Tarjoamme asiantuntevat ratkaisut hulevesien hallintaan. 

Esikäsittely

Toimiva hulevesien kerääminen edellyttää käyttövarmoja järjestelmiä, joissa ei ole tulvimis- ja tukkeutusmiriskiä. Wavinin ratkaisujen käyttökohteita ovat niin kiinteistöt, pysäköintitilat kuin kulkuväylätkin.

Lue lisää

Virtauksen säätäminen

Virtauksensäätökaivojen avulla sade- ja hulevesien virtaamaa pystytään hallitsemaan niin kiinteistöissä, pysäköintitiloissa kuin kulkuväylilläkin. Virtauksensäätäminen on osa järkevää verkostosuunnittelua.

Lue lisää

Sadevesien johtaminen

Oikein toteutettu ja mitoitettu sadevesijärjestelmä toimii hyvin sademäärästä riippumatta. Wavinin putkista, yhteistä ja kaivoista on mahdollista rakentaa juuri oikeanlainen, luotettava kokonaisuus jokaiseen tarpeeseen.

Lue lisää

Puhdistaminen

Sadevesien epäpuhtaudet on poistettava tehokkaasti ympäristön suojelemiseksi. Raskasmetallit, öljy, roskat ja kiintoaineet eivät saa kulkeutua sadeveden mukana ympäristöön. Wavinilla on kattava valikoima erilaisia ratkaisuja sade- ja hulevesien tehokkaaseen puhdistamiseen.

Lue lisää

Viivästys ja imeytys

Veden viivästyttäminen on keskeinen osa hulevesien hallintaa. Siihen käyvät erilaiset vettä varastoivat rakenteet, kuten hulevesikasetit, joista vesi johdetaan vähitellen eteenpäin tai imeytetään luontoon.

Lue lisää