tiistai 3. huhtikuuta 2018

Henkilöstömuutoksia kiinteistötekniikassa

Kevät tuo mukanaan muutoksia Wavin-Labkon kiinteistötekniikan liiketoimintaan henkilöstömuutosten muodossa.

Wavin-Lab­kol­la vuo­den 2014 lo­ka­kuus­ta me­nes­tyk­sek­kääs­ti työs­ken­nel­lyt Teemu Sill­van siir­tyi Wa­vi­nin Poh­jois­mai­sen asia­kas­pal­ve­lu­yk­si­kön pääl­li­kök­si huh­ti­kuun 1. päi­väs­tä läh­tien. Uu­des­sa roo­lis­saan hänen vas­tuul­laan on asia­kas­pal­ve­lu­pro­ses­sien ja -työ­ka­lu­jen ke­hit­tä­mi­nen sekä Tans­kas­sa, Nor­jas­sa, Suo­mes­sa että Ruot­sis­sa. Ta­voit­tee­na on pal­vel­la asiak­kai­tam­me en­tis­tä pa­rem­min. Työ­ asiak­kai­den eteen siis jat­kuu, vaikka rooli muuttuu.

Uusi avainasiakaspäällikkö, Ville Valli

Teemu Sillvanin siirtyessä uusiin tehtäviin, rekrytoitiin Wavin-Labkolle kiinteistötekniikkaan uusi avainasiakaspäällikkö Ville Valli. Uuden avainasiakaspäällikön päätehtävinä tulevat olemaan valituista asiakkuuksista vastaaminen ja asiakkuuksien kehittäminen kuten myös kiinteistötekniikan liiketoiminnan kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Ville Vallin kanssa kiinteistötekniikassa toimii Kai Korhonen myynnin ja teknisen tuen roolissa sekä myyntijohtaja Tony Äijö. Lisäksi kiinteistötekniikan asiakkaita palvelee koko Wavin-Labkon myyntitiimi.

Ville Vallille on kertynyt kokemusta ratkaisumyynnin parista, viimeisimpänä tehtävänä aluemyyntipäällikkyys Jungheinrichillä. Tätä ennen hän työskenteli useita vuosia Würthillä myynnin tehtävissä; vastuullaan valittujen valtakunnallisten asiakkuuksien hoitaminen, rakennusmyyntijoukkueen kehittäminen ja tiimin esimiehenä toimiminen. Ville Vallilla on sekä kaupallinen että tekninen koulutus. Käytännön tieto talotekniikasta ja loppusuoralla olevat tradenomi-opinnot Metropolian ammattikorkeakoulussa myynti ja esimiestyöstä tukevat Ville Vallin toimia uudessa tehtävässä.

Ville Vallin työpiste sijaitsee Wavin-Labkon Helsingin konttorissa, jolloin hän palvelee kattavasti sekä pääkaupunkiseudun, että muun Suomen asiakkaita.

Wavin-Labko toivottaa Villen tervetulleeksi joukkoon sekä Teemulle menestystä uudessa toimessa.