keskiviikko 18. lokakuuta 2017

UUTUUS: EuroHUK-huoltokaivon lämmityssarja

Wavin-Labko Oy on kehittänyt EuroHUK-huoltokaivon lämmityssarjan, jolla voidaan estää erottimen jäätyminen ja siitä koituvat haitat. EuroHUK-huoltokaivon lämmityssarja soveltuu kaikille Wavin-Labko Oy:n valmistamille erottimille.

Jäätyminen heikentää erottimen toimintaa

Jäätyessään erotin voi vaurioitua ja pintaan muodostunut jää saattaa rikkoa hälytinanturit tai sekoittaa erottimen toiminnan. Jääkerros saattaa pahimmassa tapauksessa päästää erottimeen tulevan öljyn tai rasvan kulkeutumaan suoraan erottimen läpi.


Wavin-Labkon kehittämä itsesäätyvä lämmityskaapeli asennetaan huoltokaivon sisälle jo tehtaalla. Suojaputkessa oleva kaapeli täyttää ATEX –vaatimukset. Sarjaan kuuluu huoltokaivon kulkuaukkoon sijoitettava eristekansi D 600 tai D800. Lämmityssarjan avulla erottimet pysyvät toimintakuntoisina ympäristön olosuhteista riippumatta. 

Routaeristys lämmityssarjasta huolimatta

Öljynerottimia, järjestelmään liittyviä kiintoaine-erottimia sekä näytteenottokaivoja on päässyt jäätymään Suomen olosuhteissa. Jäätymiseen on useita vaikuttavia tekijöitä, kuten roudan syvyys, lumen eristävyyden väheneminen vähälumisina talvina, lähelle maanpintaa asennetut erottimet. Huoltokaivon lämmityssarja ei kuitenkaan korvaa normaalia routaeristettä. Routaeristystä suositellaan asennettavaksi kaikkiin kohteisiin Suomessa, koska sadevesien puhdistamiseen tarkoitetut erotinjärjestelmät pääsääntöisesti asennetaan lähellä maanpintaa, jolloin eristystä tarvitaan. 

Lue lisää erotinratkaisuistamme.