Yksi järjestelmä, monta variaatiota

BioKem-panospuhdistamot

Biokem on joustava ratkaisu erikokoisten talouksien jätevesienkäsittelylle. Oikein mitoitettuna se puhdistaa niin yhden talouden kuin kyläkoulunkin kaikki jätevedet. Oikein valittu jätevesijärjestelmä lisää myös kiinteistön arvoa sekä käyttömukavuutta.

Labko BioKem panospuhdistamojen mitoitus perustuu asukkaiden lukumäärään, jonka mukaan lasketaan käsittelykapasiteetti. Järjestelmä on yhdessä säiliössä, oli kyse sitten yhden perheen tai koko kyläyhteisön jätevesienkäsittelystä. 

Yhdentalouden ratkaisu

Parkanolaiset Helena ja Jouko Ahosella oli edessään jätevesijärjestelmän kunnostus. Vanha kahden betonikaivon järjestelmä oli jo tullut tiensä päähän. Sen purkupaikka kasvatti levää metsänpohjaan, eivätkä Ahoset olleet tyytyväisiä sen puhdistustehoon ja hajuhaittakin oli jo selkeä. Ahoset tekivät perusteellisen urakan tutkiessaan kaikki löytämänsä vaihtoehdot. Valinnanvaraa löytyikin useanlaisista laitteista ja toimintaperiaatteista. Jouko Ahonen vertaili näitä tuotteita noin vuoden verran, otti selvää asioista ja kävi alan messuilla.

- Käytin myös tuote-esittelijöiden esittelykäyntejä. Lähtökohtanamme oli vertailla suodatuskentän ja panospuhdistamon keskinäistä paremmuutta, kertoo Jouko Ahonen.

- Kun saimme selville suodatuskentän vaatiman tilan ja sen, ettei siinä saisi juurikaan liikkua päällä, päädyimme panospuhdistamoon, muistelee Helena.

- Lopulta jäljelle jäivät kaksi kotimaista panospuhdistamoa. Vuoden vertailun jälkeen huomasin, että jopa laitteiden asennuksen hoitaa sopivimmin paikallinen LVI-liike. Kyseinen liike vielä edustaa näitä molempia merkkejä, joten päätös muodostui täysin näiden kahden laitteen teknisten ominaisuuksien perusteella. Valitsimme Wavin-Labkon BioKem 6 EN –panospuhdistamon, summasi Jouko.

Neljä kiinteistöä, yksi BioKem

Helmikuussa 2006 asennettiin Hollolan Lahdenpohjaan Labko BioKem 30 panospuhdistamo neljän kiinteistön yhteiskäyttöön. Ratkaisu toteutettiin maaston muotoa mukaillen viettoviemäreillä.

Käyttökulut muodostuvat sähköstä ja kemikaaleista. Kemikaalit osuuskunta hankkii tukusta isona eränä kerrallaan, edullisesti. Kaikki laskut jaetaan tasan perustetun jätevesiosuuskunnan osakkaiden kesken ja kukin osakas hoitaa puhdistamoa vuorollaan.

– Vaikka käyttäjinä on vakituisesti vain 15 henkilöä, päädyimme vertailun jälkeen 30 hengelle mitoitettuun Labkon BioKemiin. Hintaero 15 ja 30 hengen laitteiden kesken ei ollut enää suuri, joten ajattelimme ottaa vähän kasvuvaraa samalla. Tyhjennystarve tällä käyttäjämäärällä on reilun vuoden välein, kertoi osuuskunnan jäsen puutarhuri Petri Ikävalko.

Hoitokodin uusi jätevesijärjestelmä, BioKem 50

Alun perin Niitty-nummen hoitokoti oli perustettu vanhaan kiinteistöön, josta jätevedet johdettiin tontilla sijaitsevaan 20 m3 umpisäiliöön. Ajan myötä taloon rakennettiin lisätiloja ja uusin laajennusosa päätettiin tehdä keväällä 2013. Samalla todettiin kiinteistön jätevesijärjestelmä vanhentuneeksi, umpisäiliö oli liian pieni ja ylläpitokustannuksiltaan kallis. Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön ei ollut mahdollista liittyä kunnan viemäriverkostoon, jäivät vaihtoehdoiksi jätevesien käsittelylle oma pienpuhdistamo tai maaperäkäsittely. Alueen olosuhteet ja hoitokodin vedenkäyttö huomioon ottaen näistä vaihtoehdoista hoitokodissa päädyttiin omaan Biokem 50 pienpuhdistamoon.

Jätevesisuunnitelman teki Insinööritoimisto Hys Oy, joka vastasi myös järjestelmän asennuksesta. Rakennustöiden suunnittelu ja aikataulutus täytyi tehdä tarkasti ja viemärin liittäminen uuteen puhdistamoon oli iso haaste, sillä jatkuva veden käyttö hoitokodilla edellytti, että liittäminen piti suorittaa todella nopeasti. Tässä onnistuttiinkin erinomaisesti, pisin käyttökatkos kesti vain 10 minuuttia.

Uuden puhdistamon käyttökulut ovat vain murto-osa vanhan umpisäiliön tyhjennyskuluista, mikä tarkoittaa sitä, että investointi maksoi itsenä takaisin muutamassa vuodessa.

Lisätietoa

Lue lisää jätevedet-sivustoltamme

Testivoittaja Bio-Kem