Töö ettevõttes Wavin

Wavin on töötamiseks suurepärane ettevõte. Me jagame ühist eesmärki projekteerida ja pakkuda lahendusi põhiprobleemidele. Oleme ettevõte, kes teeb koostööd ja on võtnud endale kohustuse toetada oma töötajate isiklikku arengut.

Meie ettevõtte tegevuse olemus ja eesmärk on inimeste elukvaliteedi parandamine, lähtudes turuvajadustest ja luues väärtusi kõigile ühiskonna kihtidele. Realiseerides seda missiooni, saame kõik koos püüelda parema koostöö tulemuse poole, säilitada liidripositsiooni turul, ergutada ettevõtte ja ka personali arengut ning parandada tööprotsesside tõhusust.

Oma ettevõtte eesmärke saame saavutada ainult tänu meeskonnale, mida ühendavad ühised väärtused.

Meie - see on ettevõtte töötajad, kes töötavad Wavini lipu all erinevates riikides, luues väärtusi vastutustundlikult ja loovalt ning täites suure pühendumusega oma kohustusi. Me hindame ja nii palju kui võimalik edendame igat ettevõttele lojaalset töötajat. 

Wavini meeskond on eriline ja eksklusiivne, sest:

  • me mõjutame tööstust ja turgu, pühendudes innovatsioonile meie toodetes, tehnoloogilistes protsessides ja lahendustes;
  • me püüdleme ühiste eesmärkide suunas, järgime kohustusi ja ületame sageli ootusi;
  • püüame olla eetiline, aus ja usaldusväärne organisatsioon, mis kohtleb oma töötajaid arukalt ja ausalt; sama ootame ka oma töötajatelt;
  • mõjutades tehnoloogiaid ja ka elukvaliteedi arengut, oleme vastutavad ühiskonna ja keskkonna eest;
  • tulemusi ja arengut saavutame professionaalsete ja samuti tõhusate tööprotsessidega;
  • tagame töötaja tervise ja tööohutuse, oleme keskkonnasõbralikud.

Tõepoolest, vabad töökohad ei avane meie ettevõttes nii sageli ... Siiski on ettevõte elav organism, mis peab aeg-ajalt taastuma. Kui pädevate kandidaatide väärtused langevad kokku ettevõtte väärtustega, jäävad kollektiivi tulnud inimesed enamasti pikaks ajaks. Oleme selle üle eriti uhked.

Neid, kes soovivad saada uusi kogemusi, ei karda vastutust ja väljakutseid, usaldavad oma ja ettevõtte võimalusi - kutsume töötama koos meiega.