Ühiskond

 

Koostöö Unicefiga

Lisaks ühiskondlikele püüdlustele valdkondades, kus praegu tegutseme, toetab Wavin ka UNICEFi programmiga, mille nimi on „Esmatarbevahendite hankimine lastele” (Providing Essentials for Children).

Viimane projekt koostöö „Esmatarbevahendite hankimine lastele” (Providing Essentials for Children) raames toimub Bhutanis, kus UNICEF ja Wavin ehitavad vee- ja kanalisatsioonisüsteeme ja parandavad hügieenitingimusi Bhutani koolides.

Projekti lõppedes on sanitaarruumid umbes 5000 lapse jaoks peaaegu 40 koolis. Veevarustussüsteemid ehitatakse 26 kooli ning 4 kooli saavad sadevee kogumissüsteemid. Programmi pikaajalise tulemuse hoidmiseks saavad erinevad inimesed (muu hulgas õpetajad ja tervisekaitsekoordinaatorid) koolituse, et parandada tervise, toitumise ja hügieeniga seotud teadmisi ja tavasid.

Wavin toetab projekti toodete, teadmiste ja rahaga. Wavin ja UNICEF loodavad Bhutanis saavutada sama positiivseid tulemusi nagu varasemates projektides.

Wavin ja UNICEF on koostööd teinud alates 2005. aastast, püüdes rahuldada laste esmatarbevajadusi, nagu puhas joogivesi ja sanitaarsüsteemid kogu maailmas. Esimene projekt toimus Malis Aafrikas. Nelja aasta jooksul on Wavini tooted, süsteemid ja oskusteave ning UNICEFi organisatsioonilised ja haridusalased oskused aidanud parandada sanitaartingimusi rohkem kui 43 000 lapse jaoks 165 koolis. 2008. aastal alustasid Wavin ja UNICEF sarnast projekti Paapua Uus-Guineas. Tulemuseks oli ligipääs puhta vee varustusele, sanitaarruumide ehitamine ja hügieenitingimuste parandamine 28 algkoolis ja 21 maakonna kliinikus. Kasu sai kokku 23 000 inimest, sealhulgas 13 000 last.

Lisateavet saab lugeda aadressilt www.providingessentialsforchildren.com.

Wavini töötajad

Töötajate pädevus, pühendumisvõime, heaolu ja kaasatus on meie edu tagamiseks üliolulised.

Tagamaks töökeskkonda, mis soodustab tugevat meeskonnavaimu ja aitab kaasa ettevõtte pikaajaliste eesmärkide täitmisele, oleme seadnud järgmised põhimõtted:

  • Toetame positiivseid töötajate vahelisi ja töösuhteid ning aitame koolituste ja arenguvõimaluste abil oma töötajatel oma potentsiaali täielikult realiseerida.
  • Soodustame ohutut, tervislikku ja produktiivset töökeskkonda.
  • Tagame õiglase ja mitmekülgse ettevõttekultuuri, kus puuduvad sotsiaalsed, soolised, rassilised või religioossed eelarvamused.
  • Julgustame oma töötajaid hoidma head kontakti kogukondadega, kus ettevõte tegutseb, ning osalema aktiivselt ühiskondlikus elus.
  • Meelitame ligi ja hoiame motiveeritud, kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid, kellele antakse ettevõttesisene arenguvõimalus.