Tarnijad

 

Vastutame ettevõttena jätkusuutliku tarneahela realiseerimise eest. Lõppeesmärgina soovime pakkuda nii meie kui ka kliendi, valitsuse kui ka ühiskonna jätkusuutlikkuse nõuetele vastavaid tooteid. Meie peamiseks eesmärgiks on parandada oma tarneahela läbipaistvust ja jätkusuutlikkust.

Mida me teeme?

Wavin tegutseb nii, et tema tegevus vastaks kõikidele seadustele ning õigluse ja sündsusega seotud üldtunnustatud normidele, muu hulgas ÜRO Global Compact projekti ja ÜRO inimõiguste deklaratsiooni ja ILO konventsioonide nõuetele. Meie tegevus vastab ka kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist puudutava (REACH) EL-i määruse nõuetele. Selle määruse olemuseks on, et tootjad ja importijad, kes toodavad aastas 1 tonni või rohkem keemilisi tooteid, peavad need tooted Euroopa Kemikaaliametis (ECHA) registreerima. Wavini tegevuspõhimõtted on sätestatud Wavini käitumiskoodeksis, milles tuuakse välja käitumis- (äri-) standardid, mille järgimist me oma töötajatelt ootame.

Mida me ootame oma tarnijatelt?

Ootame oma tarnijatelt (samuti nende tarnijatelt) REACH ja Wavini tarnijate käitumiskoodeksi järgimist.

Selleks, et hinnata meie põhitarnijate tegevuse jätkusuutlikkust, oleme välja töötanud Wavini tarnijate jätkusuutlikkuse protseduuri.

Selle protseduuri abil kaardistame oma põhitarnijate jätkusuutlikkuse taseme. Võimaluse korral aitame nende jätkusuutlikkuse taset tõsta.

Selle protseduuri üheks osaks on tarnija jätkusuutlikkusalane küsimustik, mida kasutatakse isehindamiseks või alusena Wavini visiidiks.