Keskkond

 

Oleme sõnastanud keskkonnamõjude vähendamise meetmed aastaks 2015 ning oleme jälginud oma arengut nendes valdkondades alates 2008. aastast. Need eesmärgid on määratletud suhtarvudena, et kõrvaldada igasugune tootmismahtude muudatuse mõju. Meie 2013. aasta keskkonnalase tegevuse suutlikkuse näitajatest on näha, et oleme õigel teel, et saavutada oma eesmärgid aastaks 2015.

Saavutused

Varem on Wavin saavutanud suurt edu peamiste näitajate puhul ning suutis ületada eesmärke prügilasse ladustatavate jäätmete, ümbertöödeldava materjali kasutamise ning vee kanalisatsiooni juhtimise osas. Meie energiakulu on aga eelmise aastaga võrreldes suurenenud ning CO2 heitkoguste pidev vähendamine on üha keerulisem. Sellest hoolimata oleme kindlad, et saavutame oma 2015. aastaks seatud eesmärgid. Lisaks sellele oleme seadnud endale paindlikud sihtarvud nende KPI-de kohta, mille puhul on varem seatud eesmärgid juba täidetud, jätkates seega nende ületamist.

Wavini keskkonnalase tegevuse tulemustest saate lugeda lisateavet CSR 2014 aruandest.