Ümbritsev keskkond

Wavin seab endale kõrgeimad normid, kui tegevused puudutavad keskkonna säästmist ja kaitset. Wavin kasutab oma süsteemide tootmisel ökoloogilisi materjale ja kõige säästlikumaid tehnoloogiaid, mis on mõeldud selleks, et aidata klientidel saavutada oma keskonnaalaseid eesmärke.

Keskkond

Keskkond

Wavini süsteemid on tehtud nii, et saavutada puhtam ja ohutum keskkond, muutes näiteks sademevee ümbertöötlemise maksimaalselt keskonnasäästlikuks. Meie tootmistehased on energiatõhusad ja töötavad keskkonda minimaalselt mõjutades. Loe lisaks
Ühiskond

Ühiskond

Wavini ettevõtted toetavad sotsiaalse heaolu programme nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Me teeme UNICEFiga koostööd puhast vett ja kanalisatsiooni puudutavates algatustes. Enda töötajate puhul toetame kõrgeimat tervise- ja ohutusalast teadlikkust. Loe lisaks
Tarnijad

Tarnijad

Wavin peab tähtsaks keskkonnasäästliku tarneahelat. Näiteks logistika tõhususe maksimaalseks muutmine aitab oluliselt kaasa meie ökoloogilise jalajälje vähendamisele. Loe lisaks
Kuuluvus antud tööstusvaldkonna seltsidesse

Kuuluvus antud tööstusvaldkonna seltsidesse

Wavin on mitme erialase ühingu aktiivne liige, milles keskendutakse keskkonda säästva tootmise arendamisele meie tööstusvaldkonnas, näiteks TEPPFA (Euroopa Plastiktorude ja Kinnitusvahendite Assotsiatsioon, Vinyl Plus ja PVC for Pipes. Loe lisaks