Projekti ülesehitus ja kalkulatsioonid

Intesio projekt koostatakse individuaalselt, et tagada vastavus kõikidele konkreetsetele eesmärkidele ja oludele. Wavin tagab, et arvestatakse kõiki planeerimis- ja keskkonnaalaseid määrusi. Hoiame näiteks üleujutusohu vähendamiseks äravoolutaseme nõutud piirides.

Projekt tagab ka kõige kulusäästlikumad toodete kombinatsioonid, mis vastavad kõikidele tehnilistele nõuetele ilma liigse tehnokäsitluseta. Projektis arvestatakse ka jooksva hoolduse ja tugiteenuste vähendamise vajadust.

Me katsetame põhjalikult ka kogu projekti pakkumust, kasutades sobivuse kontrollimiseks kõige äärmuslikumates tingimustes oma täiustatud projekteerimistarkvara:

  • Te peate olema kindel mitte ainult selles, et Intensio projekt tuleb toime projekteeritud veemahtudega. Peate olema kindel ka selles, et vee kvaliteet vastab kehtestatud normidele.
  • Meie tarkvara tagab ka selle, et projekt vastab kõikidele liikluseta ja liiklusega keskkondade koormusnõuetele.