Sillutise kütte projekteerimine

Projekt viiakse läbi, kasutades Wavin Instalsoft professionaalset projekteerimisprogrammi, arvestades Teie esitatud andmeid ja ka soove.

Meie anname Teile:

 • vajaliku küttesüsteemi võimsuse arvestuse;
 • vajaliku soojuse hulga arvestuse;
 • soojuse kadu arvestuse;
 • üksikasjalikud tulevase küttesüsteemi joonised;
 • süsteemi tehnilised kirjeldused;
 • hüdraulilised andmed süsteemi tasakaalustamiseks;
 • materjalide loetelu.

UTellides Wavin Tempower küttesüsteemi, saate selle tasuta!

Teil on vaja:

 • pöörduda Wavin Estonia kütte projekteerijate poole telefoni teel. +3725072087 või kirjutades: sildymas@wavin.com, esitades kõik vajalikud andmed projekti koostamiseks. Teile esitatakse kokkulepitud ajal mahuti skeem ja esialgne materjalide eelarve, mis koosneb materjalide kirjeldusest ning samuti komplektihinnast.;
 • kui esialgne pakkumine Teid rahuldab, siis tellida Wavin Baltic projekteerijatelt tasuta professionaalne soovitusprojekt, mis on koostatud vastavalt Teie soovidele, juhindudes ehitus-tehnilistest normidest, standarditest ning samuti ehitustingimustest.

Kütteprojekti koostamiseks tuleb esitada:

 • maja fassaadi joonis fotoga;
 • hoone ruumide plaan koos tähistatud ruumide pindalaga m2;
 • samuti tuleb märkida soovitud sillutise küttetsoonide, radiaatorite / konvektorite, katla, vee ettevalmistamise kohad;

Lisateave, mis on vajalik projekti valmistamiseks:*

 • soojusallikas (tahkeküttekatel, geotermiline küte, gaasikatel, muu soojusallika tüüp);
 • eelistatud juhtimise juhtsüsteem ruumidesse (juhtmega, juhtmeta, kombineeritud);
 • ulevaste torude paigaldamise viis (torud paigaldatakse polüstüreenile ja pärast betoneeritakse, torud paigaldatakse paneelides ilma järgneva täiendava betoneerimiseta (nn kuiv süsteem);
 • torude kinnitamise viis (nt kui saate täpsustada, et torud kinnitatakse polüstüreenile klambritega, siis materjalide kirjelduses leiate arvutatud vajaliku klambrite koguse).

* Lisainfo on soovitav, kuid see ei ole kohustuslik esitamiseks koos maja fassaadi joonistega ja ruumide plaanidega, s.t seda teavet võib edastada Wavin Balticu kütte projekteerijatega kokkusaamise ja nõustamise käigus.

Valmistatud projekti näidis:

Kütte projekteerimise arvutuste tulemused:

 • üldised tulemused (allikate, vastuvõtjate, jäätmete kogus, soojuskaod, elementide võimsused, arvutuste normid, temperatuurid, rõhk, kulud ja muu selline);
 • torude valiku tulemused (läbimõõt, pikkused, vastupidavus, survekaod kiirused ja muu selline);
 • vastuvõtjate (radiaatorite) valiku tulemused (tüübid, mõõtmed, võimsused, temperatuurid);
 • ruumide parameetrid (vastuvõtjate arv ruumis, nende võimsused, kadude kompensatsiooni %);
 • kütte projekteerimise tulemused (küttepindala, soojuse vajadus, torustiku kogupikkus, rõhukadu ja muu vajalik);
 • kütte projekteerimise montaaži parameetrid (torude tüüp, paigaldamise tüüp, kogupikkuses kütte projekteerimise tüüp);
 • rõngaste parameetrid (torude läbimõõdud, pikkused, kiirused, rõhud, isolatsiooni paksus, koefitsiendid).

Materjalide kirjeldused:

 • torustiku, kujunduse osade ja muhvide nimekirjad (liitmikud, nende suurused ja kogused);
 • klappide ja armatuuri nimekirjad;
 • radiaatorite nimistud (nimetused, suurused, võimsused, kogused);
 • isolatsiooni nimekirjad (soojusjuhtimise koefitsiendid, suurused ja kogused);
 • kütte projekteerimise elementide nimekirjad (torud, liitmikud, kollektorid, isolatsiooniplaadid);
 • püüdurite elementide nimekirjad;
 • torude kokkuvõtted.