Sadevee vaakumsüsteemi projekteerimine

Projekt viiakse läbi kasutades Wavin QuickStream professionaalset projekteerimisprogrammi, arvestades Teie esitatud andmeid ja ka soove.

Meie anname Teile:

 • üksikasjalikud vaakumsüsteemi joonised;
 • süsteemi tehnilise kirjelduse;
 • hüdrosüsteemi andmed;
 • materjalide loetelu.

Wavin QuickStream vaakum sademevee kanalisatsiooni süsteemi arvutused tehakse täiesti tasuta!

Teil on vaja:

 • pöörduda Wavin Estonia projekteerijate poole, esitades kõik vajalikud andmed projekti koostamiseks. Teile esitatakse kokkulepitud ajal aksonomeetrilised süsteemi joonised ja esialgne materjalide eelarve, mis koosneb materjalide kirjeldusest ning samuti komplektihinnad.

QuickStream projekti teostamiseks tuleb esitada:

 • hoone katuse joonised;
 • hoone ristlõike joonised;
 • tuleb ära märkida soovitud püstikute ja ka väljundite kohtad;
 • objekti koht või arvutuslik vihma intensiivsus.

Täiendav informatsioon, mis on vajalik projekti teostamiseks:*

 • hoone ruumide plaan;
 • katusekonstruktsiooni ristlõike joonis. 

* Täiendav informatsioon on soovitav, kuid seda ei pea tingimata esitama koos hoone katuse ja ka ristlõike joonistega.

Valmistatud projekti näidis:

QuickStream projekteerimise arvutuste tulemused:

 • aksonomeetrise süsteemi skeem (materjali jääkide pikkuste, torude läbimõõtude ja vee kogustega);
 • kogu süsteemi materjalide kirjeldus (torud, tegumoe osad ning samuti ka kinnituselementide osad);
 • arvutuste tulemuste aruanne (veetase soonte juures, voolu kiirused ja ka rõhud igas süsteemiharus).