Hoonesisene süsteem

Kui kasutate radiaatoreid või pinnakütet ja jahutust, nõuab süsteem töökindlat põhivõrku. Wavini torusüsteemid tagavad ühenduse koos kindlustundega, hoolimata sellest, mis liiki on Teie kütte- ja jahutussüsteem.