Kõrgendatud nõuetega olmekanalisatsioon ja küttesüsteemid.

Santariški kliiniku kirurgia- ja sünnitusosakond

Kaasaegsete raviasutuste rajamist ei alustata mitte laseritest või keerulistest seadmetest, vaid hoone tehnosüsteemidest.

Vilniuse Santariški kliiniku kirurgia- ja sünnitusosakond on muutunud eeskujuks kohana, kuhu on paigaldatud uusimatele ja kõrgematele nõuetele vastav olmekanalisatsiooni süsteem ja küttesüsteem, mida on kohandatud spetsiaalselt haiglatele ja kliinikutele. Mis muudab need süsteemid nii eriliseks? Raviasutustes paigaldatavatele kanalisatsiooni- ja küttesüsteemidele on seatud väga kõrged sanitaarnõuded tiheduse, tulevikus planeeritavate remonditööde, vastupidavuse, ökoloogilisuse, müra jms suhtes.  Sellise süsteemi paigaldus 270 000 m2 pindalaga meditsiiniasutusse on juba iseenesest suur väljakutse, mille võttis vastu Wavin, eksklusiivsete kütte- ja kanalisatsioonisüsteemide tootja.

Ja väljakutseid ei olnud vaid üks. Wavini insenerid pakkusid, projekteerisid ja paigaldasid olmekanalisatsiooni ja küttesüsteemid. Olmekanalisatsiooni süsteemi jaoks valiti Wavin ASTO. Selle süsteemi peamiseks eeliseks on madal müratase. Samuti kasutati kauakestvaid ja vastupidavaid torusid, mis on vastupidavad erinevatele välistele ja sisemistele mõjudele. Insenerid arvestasid, et torudes hakkavad voolama peale olmejäätmete ka teatud meditsiiniliste protseduuride jäägid. Sel põhjusel tuli valida keemilisele toimele resistentsed torud ja materjalid. Lisaks rõhutati regulaarsete desinfitseerimistööde tegemist, mille jooksul voolab torudes pea keev vesi bakterite hävitamiseks. Vaja oli paigaldada kõrgetele temperatuuridele vastupidav torustik.
Kliinikusse paigaldatud müravaba kanalisatsioonisüsteem paistab silma mitte ainult suurepäraste akustiliste omaduste ja kõrgetele temperatuuridele vastupidavuse poolest, aga ka selle poolest, et tänu torujuhtme materjali omadustele on see ideaalne olukorras, kus kanalisatsiooni satub kemikaalidega saastunud vesi.
Mindaugas Karalius , UAB „Wavin Baltic“ B&I Sales Business Unit Manager

Küttesüsteemis kasutati Wavin TIGRIS K1 süsteemi, samuti rakendati meditsiiniasutuses ASTO, TIGRIS süsteemi.
See kõrgeid temperatuure taluv süsteem on kasutatav ajal, kui toimuvad desinfitseerimistööd.

TIGRIS süsteem sai valitud ka teisel põhjusel. Kuigi süsteem on piisavalt pika kasutusajaga, tuli arvestada ka tulevikku. Kui mingil ajal tuleb remontida mistahes liitmikke, ei tohi kasutada keskkonnakahjulikke vahendeid ja materjale, mis võivad sattuda raviasutuse ruumidesse. Seetõttu valiti TIGRIS torud, mis paigaldatakse sulatamise ja soojendamiseta, et vältida suitsu ja kahjulike ainete eraldumist keskkonda.

Nii TIGRIS kui ka ASTO süsteemid on eksklusiivsed Wavini tooted, mille kasuks otsustavad kõik Euroopa meditsiiniasutused.