Paigaldatud kvaliteetsed seadmed, energiatõhususe klassi A+ andmine hoonele

Põrandaküte ja kanalisatsioonisüsteem lasteaiale

Wavin paigaldas põrandaküttesüsteemi ning reovee kogumise ja ärajuhtimise süsteemi Santariški sõimerühmaga lasteaeda, mille pindala on koguni 3446 m² 

2015. aasta jaanuaris avati Santariški sõimerühmaga lasteaed, mida peetakse Leedus üheks kõige uuenduslikumaks koolieelseks haridusasutuseks, mis asub pealegi veel kõige energiatõhusamas ja ökoloogilisemas hoones. Sinna on paigaldatud A+ energiatõhususe klassiga maaküttesüsteem, mille paigaldamisega tegelesid Wavini insenerid.

Seda lasteaeda ehitati kaks aastat, sest ehitajatele oli esitatud raske ülesanne - ehitada kõrgeima energiatõhususe klassiga õppeasutus, mille pindala on koguni 3446 m². Juba ainuüksi passiivmajade ehitamine oli Leedu ehitajatele endiselt suureks väljakutseks, kuid planeeritav hoone oli tavapärasest kümme korda suurem. See oli suur väljakutse nii ehitajatele kui ka Wavini inseneridele.

Vilniuses asuva lasteaia ehitamisel anti Wavinile kaks ülesannet. Esimene ja kõige tähtsam ülesanne oli tagada kõige tõhusam ja usaldusväärsem põrandaküttesüsteem. Teiseks tuli tagada kvaliteetne olmereovee ärajuhtimine.

Kõrgeima energiatõhususe klassiga uus Santariški lasteaed ületab teisi riiklikke lasteaedu oma kaasaegsusega. Sisse viidud uuendused, sealhulgas temperatuuriregulaatoriga põrandaküttesüsteemi paigaldus, tagavad väikestele lasteaialastele suurepärase mikrokliima.
Mindaugas Karalius , UAB „Wavin Baltic“ B&I Sales Business Unit Manager

Põrandaküttesüsteemi rajamisel ligi 3500 m2 pindalaga hoonesse kasutati eksklusiivset ja tipptasemel tootesarja Wavin TEMPOWER. See sisaldab veetemperatuuri ettevalmistamise sõlmi, komposiitkollektoreid, uue põlvkonna PB (polibutileen) toru, juhtimisseadmeid ja muid põrandakütte paigaldamiseks vajalikke materjale ja seadmeid. Erilist tähelepanu pöörati üksikute hooneosade haldamisele. Wavini väljatöötatud unikaalne TEMPOWER tehnoloogia võimaldab paigaldada eriti energisäästlikke küttesüsteeme, mis sobivad kõige paremini just lastele. Erinevalt radiaatoritest ei kuluta põrandaküte energiat laealuse õhu kütmiseks. Köetakse vaid piirkonda, kus lapsed viibivad. Oluliseks eeliseks on ka vähese tolmu tekkimine, kutsudes esile vähem allergilisi reaktsioone, mis tagatakse soojuskiirgusel põhineva tsirkulatsiooniga.

Heitvee ärajuhtimise süsteemi jaoks kasutati Wavin OPTIMA tootesarja, mis sisaldab plastifitseerimata polüvinüülkloriidist paksuseinalisi torusid (PVC), olles spetsiaalselt mõeldud hoonesisestele kanalisatsioonisüsteemidele. See on üks enim arendatud Wavini tootesarjadest, mis tagab eriti kvaliteetse reovee kogumise ja ärajuhtimise.

Mõlemad tootesarjad valiti ka kõrgete keskkonnakaitse standardite saavutamiseks. Passiivmaja ei peaks olema ainult energiatõhus vaid ka ökoloogiline. Selle projektiga soovib Vilniuse omavalitsus ja lasteaia lastevanemate kogu näidata omamoodi eeskuju teistele Leedu omavalitsustele, et on võimalik kooskõlastada parima kvaliteediga tehnoloogiaid ja loodusvarasid oma lastele mugavamate tingimuste pakkumiseks.