Tõrgeteta logistika algusest lõpuni

Pinnavee ärajuhtimine Poznani lennujaamas

Pinnavesi tuleb igas sujuvalt töötavas lennujaamas kiiresti hajutada. Hiljuti laiendatud ja renoveeritud Poola keskosas asuvas Poznani lennujaamas oli projekti peamiseks osaks tormivete ärajuhtimine ruleerimisteedel ja põlledes. Nende tööde puhul on logistika äärmiselt oluline, et hoida tähtajad lühikesed ja vältida sanktsioone.

Wavini meeskond leidis viisi, kuidas vähendada poole võrra infiltratsiooniveesüsteemi jaoks vajalike sisenemisavade arvu. See ei tähendanud mitte ainult seda, et oli tarvis vähem sisenemisavasid. Sellega vähendati ka pinnasetööde keerukust. Kõik need täiustused tõlgendati kohe sujuvamaks paigalduseks ja kulusäästlikumaks lahenduseks.

Wavin kaasati projekti varases staadiumis. Esialgsete plaanide ülevaatamine näitas võimalusi märkimisväärsete ja praktiliste täienduste tegemiseks. Planeerimine mitte ainult ei optimeerinud projekti ülesehitust. Hoolikalt planeeriti ka kõik tööetappide ja logistikaga seotud aspektid, arvestades täielikult lennujaama turvalisuse tagamist kogu aeg.

Wavin tagas, et tarnevoog oleks pidev kogu projekti jooksul, koordineerides lennujaama administratsiooniga kõik turvaküsimused, et tagada tööde õigeaegne ja eelarvekohane teostus.
Andrzej Drzewiecki , „Skanska S.A.“ , teetööde juht

Tööde teostamiseks sõlmiti leping Rootsi tsiviilehituse gigandiga Skanska S.A. Skanska sagedase rahvusvahelise partnerina oli Wavin loomulik valik, sest ettevõtte Q-Bic infiltratsioonisüsteem oli enda väärtust juba tõestanud.

Logistika oli äärmiselt oluline. Skanska projektijuht Andrzej Drzewiecki, teetööde juht, selgitab: „Skanska meeskond suutis paigaldada kaks konteineritäit infiltratsioonisüsteeme päevas kogumahuga kuuskümmend konteinerit. Wavin tagas, et tarnevoog oleks pidev kogu projekti jooksul, koordineerides lennujaama administratsiooniga kõik turvaküsimused, et tagada tööde õigeaegne ja eelarvekohane teostus.”