Transport ja ära juhtimine

Isevoolne süsteem on kõige tavalisem meetod sademevee ära juhtimiseks. Wavin pakub isevoolsete süsteemide rajamiseks PVC, PP ja PE materjalidest, sileda ja struktuurse seinaga torusid ning liitmikke.

Süsteemi info