Survekanalisatsioon

Kui isevoolset kanalisatsiooni ei ole võimalik rajada, vajate alternatiivi. Selleks alternatiiviks pakub Wavin erinevaid PE survekanalisatsioonisüsteeme.