Infiltratsiooni / kogumissüsteemi projekteerimine

Projekt viiakse läbi, kasutades Wavin Calculus professionaalset projekteerimisprogrammi, arvestades Teie esitatud andmeid ja ka soove.

Meie anname Teile:

 • infiltratsiooni / kogumismahuti skeemi;
 • süsteemi tehnilise kirjelduse;
 • vajalike materjalide loetelu.

Wavini infiltratsiooni / kogumissüsteemi arvutused tehakse Teile täiesti tasuta!

Teil on vaja:

 • pöörduda Wavin Estonia projekteerijate poole ja esitada projekti valmistamiseks vajalikud andmed. Teile esitatakse kokkulepitud ajal mahuti skeem ja esialgne materjalide eelarve, mis koosneb
 • materjalide kirjeldusest ning samuti komplektihinnast.

Infiltratsiooni / kogumisprojekti teostamiseks tuleb Teil esitada:

 • pindala mõõtmed, millest kavatsetakse koguda sadevett;
 • krundi geoloogiliste uuringute aruanne;
 • krundi plaanile märgitud soovitud mahuti paiknemise koht;
 • mahutile tuleva toru kõrgus ja asetus maapinnast;
 • maksimaalne veekogus, mida on lubatud võrkudes suunata (kogumismahuti korral);
 • objekti asukoht või arvestuslik sademete intensiivsus.

Valmistatud projekti näidis:

Infiltratsiooni / kogumisprojekti arvutuste tulemused:

 • mahuti skeem (koos mõõtmetega);
 • terviklik süsteemi materjalide kirjeldus (infiltratsiooni / kogumiskassettide kogus, lisavahendite kogused).