Sademevesi

Kliimamuutus toob kaasa tugevad vihmasajud. See tähendab suuremat üleujutusohtu linnades. Tegelge liigse vihmaveega tõhusalt ning parandate jätkusuutlikkust. Vähendate hoonete ja taristu kahjustumise riske ning ohtu inimtervisele.

Transport ja ära juhtimine

Isevoolne süsteem on kõige tavalisem meetod sademevee ära juhtimiseks. Wavin pakub isevoolsete süsteemide rajamiseks PVC, PP ja PE materjalidest, sileda ja struktuurse seinaga torusid ning liitmikke.

Loe lisaks

Puhastamine

Nõuded vihmaveesüsteemidele on muutunud rangemaks, sest need näevad ette, et enne kogunenud vihmaveest vabanemisest tuleb sellest kõrvaldada saasteaineid. Saasteaineteks peetakse õli, liiva, muda, raskemetalle. Wavin saab pakkuda professionaalset nõu ja tagada vastavuse kõikidele nõuetele.

Loe lisaks

Kogunemine ja infiltratsioon

Hoidke suured sajuhulgad kontrolli all ning nõnda vähendate üleujutuskahjustuste ohtu. Meie sademevee kogumislahendused tagavad maksimaalse kontrolli sademevee ärajuhtimise üle. Infiltratsioon juhib sademevee aeglaselt ümbritsevasse pinnasesse.

Loe lisaks

Kogumine

Kogudes sademevett katustelt ja tänavatelt, aitate vähendada üleujutuse ja veekahjustuste ohtu. Wavin pakub sademeveesüsteeme suurtele ärihoonetele, parklatele ja tänavatele.

Loe lisaks

Kontroll

Sademevee kontrollimine ei peaks olema passiivne. Wavini voolukontrolli süsteemid ja nutikad projekteerimisteenused annavad Teile lihtsa “aktiivse valgusfoori” lahenduse, mis optimeerib sademevee voolu.

Loe lisaks