Reovesi

Reovee transportimiseks elu-, äri- ja tööstushoonetest puhastusjaamadesse vajame töökindlaid ja vastupidavaid süsteeme. Kaitsta tuleb nii inimeste tervist kui ka keskkonda ning teha seda vastuvõetava hinna eest.

Survekanalisatsioon

Kui isevoolset kanalisatsiooni ei ole võimalik rajada, vajate alternatiivi. Selleks alternatiiviks pakub Wavin erinevaid PE survekanalisatsioonisüsteeme.

Loe lisaks

Isevoolne kanalisatsioon

Isevoolne süsteem on kõige tavalisem meetod reovee transportimiseks. Wavin pakub isevoolsete süsteemide rajamiseks PVC, PP ja PE materjalidest, sileda ja struktuurse seinaga torusid ning liitmikke.

Loe lisaks

Kontrollimine ja hooldus

Süsteemide pikaealisuse tagamiseks, peab olema võimalik neid kontrollida ja hooldada. Ohutuks ja lihtsaks ligipääsuks pakub Wavin laialdast hoolduskaevude valikut.

Loe lisaks