Aktuaalne

Tutvuge meie uudiste ja projektidega.

Santariški kliiniku kirurgia- ja sünnitusosakond

neljapäev, 23. aprill 2015

Kaasaegsete raviasutuste rajamist ei alustata mitte laseritest või keerulistest seadmetest, vaid hoone tehnosüsteemidest. Vilniuse Santariški kliiniku kirurgia- ja sünnitusosakond on muutunud eeskujuks kohana, kuhu on paigaldatud uusimatele ja kõrgematele nõuetele vastav olmekanalisatsiooni süsteem ja küttesüsteem, mida on kohandatud spetsiaalselt haiglatele ja kliinikutele. Mis muudab need süsteemid nii eriliseks? Raviasutustes paigaldatavatele kanalisatsiooni- ja küttesüsteemidele on seatud väga kõrged sanitaarnõuded tiheduse, tulevikus planeeritavate remonditööde, vastupidavuse, ökoloogilisuse, müra jms suhtes. Sellise süsteemi paigaldus 270 000 m2 pindalaga meditsiiniasutusse on juba iseenesest suur väljakutse, mille võttis vastu Wavin, eksklusiivsete kütte- ja kanalisatsioonisüsteemide tootja.
Juhtumi eelvaade, loe lisaks