Byens træer - en grøn allrounder

Kommunale beslutningstagere og byplanlæggere har gennem de sidste mange år anerkendt bytræet som en central byggesten med en positiv indflydelse på livskvaliteten i byerne. Af gode grunde og flere årsager.

Klimaændringerne truer med at gøre de store byer til lukkede varmelagre på grund af den stigende tæthed. I dette opvarmede miljø har træerne indvirkning på modstandsdygtigheden over for klimaet i byrummet påvirker byens mikroklima positivt.

Træer giver køling og bedre luftkvalitet, og skaber du optimale forhold for træets vand-, luft- og næringsstofforsyning, så vil bytræerne spille en vigtig rolle i at gøre byerne til levende og bedre steder at bo.

For at optimere de indre vækstbetingelser for bytræerne vælger kommunerne i stigende grad at bruge såkaldte rodkammersystemer som Wavin TreeTank. Et rodkammersystem gør det muligt for trærødder at udvikle sig frit, så træet får tilstrækkelige næringsstoffer, der er permanent tilgængelige for en sund og bæredygtig vækst for træet.

En win-win situation for både mennesker og træer.

Rodkammersystem - et plus til bytræerne

Hvad er en Wavin TreeTank?

Ved at bruge Wavin Tree Tank ledes rødderne væk fra overfladen og ned i dybet. Der finder de nok vand og forankrer sig fast mod vindbelastningen. I kombination med Wavin rørprogram til dræning, kunstvanding og beluftning kan Wavin Tree Tank forbedre vækstbetingelserne yderligere. Dette skaber en holdbar, fleksibel og beskyttende vækstzone med maksimal og optimal brug af overfladevandet.

Gratis udviklingsmuligheder for trærødderne

Rodkammersystemet giver træerne et sikkert rum til rødderne. Her får de mulighed for at udvikle sig frit og give træet nok næringsstoffer til sund vækst. Især i områder med almindeligvis dårlige vækstforhold som under asfalterede overflader eller i nærheden af trafikområder forhindres rodvækst ofte af enorme stød, vibrationer og komprimering af beplantningsområdet.

Hurtig og fleksibel installation

Integrerede håndtag og lette komponenter gør det meget nemmere at håndtere, når du installerer Wavin TreeTank. Da alle samlingsenheder er integreret, er små dele og andet tilbehør ikke nødvendigt til montering. Intet ekstra udstyr kræves.

Maksimal designfrihed

Konceptet er baseret på et lille antal velgennemtænkte systemkomponenter. Disse er designet på en sådan måde, at de kan påtage sig forskellige funktioner afhængigt af applikationen. På denne måde er der næsten ubegrænsede muligheder tilgængelige med få komponenter:

  • Optimal anvendelse af plads
  • Variable konstruktionshøjder
  • Høj lodret og vandret belastningskapacitet

Lad os tale om Wavin TreeTank systemet!

Hvordan kan vi hjælpe din by med sundere træer?

Kontakt os for et indledende møde

Sådan ser det ud for byens træer med Wavin TreeTank!

Læs mere om Wavin TreeTank