Innovation

Om vores program

En stor risiko for menneskers velvære på verdensplan er manglen på rene og sikre vandforsyninger. Det er et presserende problem og en af virkningerne af de klimaændringer, vi allerede er vidne til i dag. Wavin udvikler løbende innovative løsninger til at afbøde disse effekter. Vi bidrager ved at bygge sunde og bæredygtige miljøer og ved at skabe fremtidssikrede byer.

Mål:

  • Genanvende materialer i videst muligt omfang og reducere, hvor det er muligt, forbruget af materialer, for herigennem at minimere miljøpåvirkningen (f. eks. reducere CO2 udslip gennem emballage og transport)
  • Øge antallet af innovative Climate Change Adaptation (CCA)-løsninger såsom Indoor Climate Solutions, TreeTanks® blandt andre
  • Integrere en Portfolio Sustainability Assessment Framework i hele virksomheden, som vil stimulere innovative løsninger og reducere vores kunders fodaftryk.


Alle vores programmer