Miljømæssig påvirkning

Om vores program

Som en international virksomhed, med produktionsfaciliteter i over 40 lande, er vi i Wavin fuldt ud bevidst om vores miljøpåvirkning. Ikke kun den effekt vores handlinger har, men også vores kunders og leverandørers fodaftryk i værdikæden. Ved at overvåge og måle emissioner kan Wavin  vurdere nøjagtigt, hvilke forbedringer eller ændringer, der kan og bør foretages.

Opstilling af mål hjælper os med at styre mod lavere drivhusgasemissioner (GHG) i produktionsprocessen og med at finjustere innovative processer yderligere og understøtte de rigtige beslutninger fremadrettet. I Wavin arbejder struktureret med at reducere drivhusgasemissionerne og øge energieffektiviteten ved for eksempel at installere LED-belysning på produktionssteder, ved at bruge mere effektive maskiner eller omorganisere produktionslinjer. Udover vores konkrete mål, arbejder vi også på at øge antallet af sites, der anvender 100% elektricitet fra vedvarende kilder. Seks steder i Storbritannien og Irland overholder disse mål i 2020.

 

Mål:

  • Øge produktionen af bæredygtig energi på vores faciliteter verden over – til 15 lokationer inden 2025
  • Teste SMART-forsyningskædeløsninger for at reducere vores drivhusgasemission i overensstemmelse med markedets krav
  • Skabe en 100% bæredygtig bilpark i 2025, påbegyndt med  EMEA's implementering i 2021.


Alle vores programmer