Den globale udvikling kræver nye måder at designe regnvandsløsninger på

Klimaforandringer og urbanisering forårsager både oversvømmelser og tørke i byerne. Anvendelsen af tilgængelige teknologier til at kontrollere de massive mængder regnvand og anvende dem som en ressource, når tørken sætter ind er næste skridt i vores håndtering af regnvand.

Skybrudssikring designet til fremtiden

StormHarvester systemet fra Wavin er designet med en teknologi, der optimerer genanvendelse af regnvand og samtidig sikrer mod oversvømmelser ved kraftige regnskyl og skybrud.  Wavin StormHarvester-systemet anvender smart teknologi til at optimere genbrug af regnvand og forhindre oversvømmelse på grund af kraftig nedbør. Dette system giver dig mulighed for at bruge forsinkelsesbassiner til genbrug af vand hele tiden og infiltrationsbassiner til alle typer jordbundsforhold.

Algoritmer

Læs mere om Wavin StormHarvester

Sådan fungerer det