Regnvandskassetter Q Bic Plus

Wavin's Q-Bic Plus er et modulært opsamlings- og infiltrationssystem, der sætter nye standarder for måden at arbejde med faskiner og regnvandsbassiner på.

Q-Bic Plus tilbyder en innovativ løsning til håndtering af regnvandets udfordringer. Dets fleksible design og lette installation gør det ideelt til enhver jordtype og pladsforhold. Med integrerede låsekiler og åbent design sikrer det optimal kapacitet og let vedligeholdelse gennem hele bassinets levetid. Med Q-Bic Plus kan vi effektivt tackle oversvømmelser, grundvandsudtømning og overfladevandsforurening på en omkostningseffektiv måde.

Maksimal livskvalitet i byerne

Det bæredygtige koncept for naturlig regnvandshåndteringer er baseret på tre principper, der påvirker balancen i vandkredsløbet så lidt som muligt. De store grønne områder giver naturlig fordampning og reducerer overfladeafstrømning gennem etableringen af mere naturlige infiltrationsmuligheder...

Based on your cookie settings, we can unfortunately not display this video. Click the link below in order to view the video.

https://www.youtube.com/embed/ZQi6G-XY4hA?si=TSqKNbb6SZ0OwjCh

Based on your cookie settings, we can unfortunately not display this video. Click the link below in order to view the video.

https://www.youtube.com/embed/m5DT36nmxSw?si=FKlyOXWp-r_3Obba

Based on your cookie settings, we can unfortunately not display this video. Click the link below in order to view the video.

https://www.youtube.com/embed/4a182Z8ADUs?si=aYi24Ro8ywHEGPzB