Erklæring om Personoplysninger og Cookies

I vores Erklæring om Personoplysninger og Cookies vil vi forklare, hvordan vi bruger de data, vi indsamler via hjemmesiden og vores online services, og hvilke rettigheder du har med hensyn til dine personlige data. Vi ønsker hermed at give dig fuld gennemsigtighed om dine data og fuld kontrol over dine data.

WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER

Dette er erklæringen om personoplysninger for webstedet https://www.wavin.com/da-dk/ (i det følgende betegnet: ‘Webstedet’).

Denne erklæring gælder for alle personoplysninger, som Wavin B.V. og Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, 8450 Hammel, (i det følgende betegnet 'vi', 'vores' eller 'os') håndterer fra sine website besøgende (i det følgende betegnet: ’du’ og ‘dine oplysninger’) via Webstedet og gennem vores online services.

Erklæringen forklarer, hvordan vi bruger de oplysninger, vi indsamler via Webstedet og vores online services, og hvilke rettigheder du har i henseende til dine personoplysninger.

Dette dokument indeholder følgende oplysninger:

1. Hvordan vi indsamler og bruger personoplysninger
2. Hvordan vi kan dele personoplysninger
3. Hvordan vi sikrer dine oplysninger
4. Hvornår vi sletter dine oplysninger (opbevaringsperioder)
5. Dine rettigheder 
6. Modifikationer
7. Kontakt os

1. Hvordan vi indsamler og bruger personoplysninger 

Personoplysninger er oplysninger af enhver art, som direkte eller indirekte identificerer en fysisk person. Sådanne oplysninger kan omfatte navn, e-mailadresse og IP-adressen på din computer, jfr. Persondataforordningens ikrafttræden den 25. maj 2018, Kapitel 1, Artikel 4, Afsnit 1.

Vi bruger dine oplysninger til brug for de formål, som er beskrevet herunder: I den udstrækning vi indsamler personoplysninger gennem cookies, henvises til vores Meddelelse om Cookies.

A. ’MIT WAVIN’ KONTI
For at gøre det muligt for dig at logge ind på din konto på ’Mit Wavin’ eller vores online services, hvor du kan få personlig betjening, herunder personlige valg, online bestilling, beregningsprogrammer, BIM Revit indhold, e-learning, tekniske tegninger og/eller prislister, gemmer Wavin dit brugernavn (e-mailadresse), adgangskode, titel, fornavn, efternavn og firmanavn og i nogle tilfælde IP-adresse og lokation.

B. KONTAKTFORMULARER
For at kunne besvare spørgsmål eller kommentarer via kontaktformularer kan vi bede dig om at oplyse din e-mailadresse og eventuelt dit navn og firmanavn. 

C. NYHEDSMAILS 
For at kunne sende nyhedsmails ud til modtagerne af Wavins nyhedsbreve beder vi dig om at oplyse din e-mailadresse og eventuelt navn, initialer og titel samt yderligere oplysninger såsom firmanavn eller stillingsbetegnelse, så vi kan sende dig det rette indhold.

D. ONLINE KAMPAGNER
For at motivere vores kunder og potentielle kunder og holde os i kontakt med disse, lancerer Wavin løbende forskellige online kampagner. Ud over oplysninger om abonnementer på nyhedsbreve kan vi bede om yderligere oplysninger såsom: Adresser, telefonnumre eller oplysninger om brug af produkter for at give vores besøgende og brugere mere relevant indhold til prissammenligninger og andre formål.

E. E-MAILMARKEDSFØRING
Vi kan indsamle oplysninger om din e-mailadresse og eventuelt dit navn, initialer og titel samt yderligere oplysninger såsom firmanavn eller stillingsbetegnelse for at sende dig kommercielle e-mails. Du kan til enhver tid stoppe modtagelsen af nyhedsbreve ved at klikke på linket Afmeld nyhedsbrev som du finder nederst i alle vores nyhedsbreve eller ved at kontakte os gennem formularen herunder.

F. SOCIALE MEDIER
Vi bringer vores indhold ud til vores målgrupper via de sociale medier for at sikre, at målgrupperne fortsat engagerer sig i Wavin i de miljøer, hvor de er mest aktive. Vi kan gemme oplysninger om målgruppernes engagement og adfærd, såsom reaktioner på vores indhold eller beskeder sendt til vores indbakker på de sociale medier og besked services. Oplysningerne om adfærd på sociale medier kan kobles sammen med oplysninger om adfærd på Webstedet, og på basis af disse oplysninger kan vi give dig en mere personlig oplevelse på vores Websted. 

G. ONLINE UNDERSØGELSER
For at få relevante tilbagemeldinger fra vores kunder på vores produkter og ydelser anvender vi løbende online undersøgelser, hvor vi kan bede om oplysninger såsom: fornavn, efternavn, titel, emailadresse, IP-nummer og lokation.

H. Lokal tilføjelse

Vores retsgrundlag for at indsamle og bruge de ovenfor beskrevne personoplysninger afhænger af de pågældende personoplysninger og den specifikke sammenhæng, vi indsamler.

Vi indsamler dog normalt kun personlige data fra dig, hvor vi har dit samtykke til det, hvor vi har brug for personoplysningerne til at indgå en kontrakt med dig, eller hvor behandlingen er i vores legitime interesser og ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og friheder. Dette omfatter vores legitime interesse for at promovere, sælge og udvikle vores produkter og tjenester.

Hvis du har spørgsmål om eller brug for yderligere oplysninger om det retsgrundlag, som vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger til, kontakt os venligst ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

2. Hvordan vi kan dele personoplysninger

Vi kan dele dine oplysninger med vores koncernvirksomheder både indenfor og udenfor det det europæiske økonomiske samarbejdsområde (“EØS-området”).

Vi kan dele dine oplysninger med tredjeparter, der leverer database-, server-, vedligeholdelses-, sikkerheds-, markedsførings- eller andre lignende tjenester til os (i det følgende betegnet 'databehandlere'). Hvis vi giver adgang til dine oplysninger, kræver vi, at disse tredjeparter behandler dine oplysninger fortroligt, og vi giver disse parter besked på kun at behandle disse oplysninger på dine vegne. Nogle af disse parter er etableret i lande uden for EØS. 

Vi har taget de nødvendige forholdsregler for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige data i henhold til denne erklæring om personoplysninger. Dette omfatter implementeringen af Europa-Kommissionens standardkontraktsklausuler for overførsel af personoplysninger mellem vores koncernselskaber med vores dataprocessorer, som kræver beskyttelse af personoplysninger fra EØS i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning. 

Du kan kontakte os ved at benytte de kontaktoplysninger, som er anført nederst i denne erklæring om personoplysninger, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de relevante aftaler om videregivelse af oplysninger. 

Endvidere kan vi videregive dine oplysninger, hvis vi mener, at videregivelsen er påkrævet ved lov, eller som svar på en retsanmodning.

3. Hvordan vi sikrer dine oplysninger

Vi har truffet egnede tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse eller utilsigtet sletning, ændring, uberettiget videregivelse eller adgang samt alle andre former for ulovlig behandling. Vi pålægger endvidere vores databehandlere at træffe sådanne egnede tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

4. Hvornår vi sletter dine oplysninger (opbevaringsperioder)

Dine oplysninger vil ikke blive gemt længere, end det er nødvendigt for de formål, til hvilke personoplysningerne er indsamlet, medmindre andet er påkrævet ved lov. Hvis du for eksempel lukker din konto eller frabeder dig kommunikation, vil vi slette dine oplysninger, medmindre de skal bruges til et andet formål som anført i denne politik, eller det er lovpligtigt for os at opbevare dine oplysninger.

Hvad angår de specifikke opbevaringsperioder for cookies, se venligst vores Meddelelse om Cookies

5. Dine rettigheder

Du kan kontakte os ved at benytte de kontaktoplysninger, som er anført nederst i denne erklæring om personoplysninger, hvis du ønsker at:

  • vide, hvorvidt vi behandler og tilgår dine personoplysninger;
  • berigtige dine oplysninger;
  • vi sletter dine oplysninger;
  • vi indskrænker omfanget af oplysninger om dig; 
  • protestere imod behandlingen af dine oplysninger og/eller
  • bede os om at videregive dine oplysninger til en anden organisation.

Vi kan bede dig om yderligere oplysninger, som er nødvendige for at bekræfte din identitet. Vi vil oplyse, hvilke skridt vi har taget, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen. Denne periode kan om nødvendigt forlænges med yderligere to måneder, afhængigt af anmodningernes kompleksitet og omfang.

Vi vil oplyse dig om enhver sådan forlængelse inden for en måned efter modtagelsen af din anmodning, med angivelse af årsagerne til forsinkelsen. 

Du har til enhver tid ret til at klage til en tilsynsførende instans.

6. Modifikationer

Vores erklæring om personoplysninger vil blive opdateret når nødvendigt. Den seneste udgave kan til enhver tid findes på https://www.wavin.com/da-dk/. Denne erklæring er senest opdateret den 3. august 2020.

7. Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål eller klager, er du meget velkommen til at kontakte os på wavin.dk@wavin.com.

Nordisk Wavin A/S

Den 26.11.2020