Miljø

Wavins systemer bidrager til at skabe et renere og sikrere miljø. Vores produkter optimerer dine muligheder for at spare på både varmen og vandet, ligesom vores produktionsmetoder er energieffektive og påvirker miljøet mindst muligt.

Omtanke for miljøet er en hjørnesten i Wavin. Siden begyndelsen af 2009 har Wavin bl.a. mindsket energiforbruget med 3 mio. kWh, og er nu på det laveste niveau nogensinde. Det er sket gennem energibesparelser i produktionen. Derudover har vi et stort fokus på reduktion af CO2-udledning, affaldsmængder og vandforbrug, og vi arbejder lige nu med at omlægge vakuumsystemet, som i fremtiden vil give en besparelse på 3.500 m3 vand om året.

Siden begyndelsen af 2009 har Wavin mindsket sit energiforbrug med 3 mio. kWh.
Det svarer til ca. 600 husstandes årlige energiforbrug 

Wavin er miljøcertificeret, og bæredygtighed og miljø har altid været en integreret del af vores CSR-politik, der også omfatter hensynet til den enkelte medarbejder og det lokale samfund.

Læs mere om certificeringer og tiltag her: