Medlemskaber


Wavin er et aktivt medlem i en række specialorganisationer, som fokuserer på at forbedre bæredygtigheden inden for vores branche, fx Plastindustrien og WUPPI. 


Som markedsledende producentvirksomhed er det naturligt for os at samarbejde med brancheorganisationerne inden for vores felt. Det gælder både på europæisk og nationalt niveau.

Fx støtter vi den frivillige indsats omkring indsamling og genbrug af plastrørsystemer ved involvering i WUPPI.

Wavins genbrugsordning - en del af WUPPI

WUPPI A/S er en landsdækkende indsamlingsordning for byggeaffald af hård PCV i Danmark. Ordningen er baseret på PVC-branchens fælles initiativ og mangeårige erfaring med indsamling og genanvendelse af PVC-byggeaffald. Bag selskabet står den samlede branche af producenter og importører af hårde PVC-byggeprodukter, herunder bl.a. Wavin.

Sådan tilmelder du dig

WUPPI-ordningen er et tilbud til alle entreprenører, nedrivere, affaldsselskaber, kommuner, grossister mfl., som til dagligt håndterer byggeaffald af hård PVC, og som ønsker at medvirke i det miljømæssige arbejde med indsamling og genanvendelse. Hvis du er interesseret i ordningen, kan WUPPI A/S kontaktes på telefon 70 23 23 60 eller Wavins salgsafdeling på telefon 86 96 20 00. 

Skal sorteres og rengøres

Hele ideen med ordningen er, at de hårde PVC-byggeprodukter skal retur til producenterne, der kender materialet og ved, hvordan det skal genanvendes til nye kvalitetsprodukter af tilsvarende slags. Men ordningen fungerer kun, hvis produkterne er sorteret korrekt og rengjorte for urenheder som fx jord og cement. Man kan fx ikke lave nye hårde PVC-rør af bløde PVC-slanger og omvendt.

Læs mere på WUPPI’s hjemmeside