Leverandører


Wavin tager ansvar for at skabe en bæredygtig forsyningskæde. Ved at optimere effektiviteten af logistikken på leverandørområdet kan vi fx bidrage væsentligt til at begrænse vores CO2-udledning. 


For at blive leverandør til Wavin, har vi en række krav, du skal leve op til. Her kan du læse om vores indkøbsprincipper samt CSR-betingelser for leverandører. Kontakt Strategisk Indkøb, hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive leverandør til Wavin.

Indkøbsprincipper 

Grundlæggende bygger Wavins indkøbsprincipper på et langvarigt samarbejde med vores leverandører. Dette samarbejde stiller krav til optimering af de totale omkostninger; det vil sige en løbende reduktion af omkostningerne i forsyningskæden til gavn for begge parter.

Vi har høje forventninger til vores leverandører. Du skal blandt andet være indstillet på:

Tæt samarbejde

Et tæt og målrettet samarbejde med vores leverandører er vigtigt for, at vi kan udbygge vores position på et stadigt mere konkurrencepræget marked. Sammen med vores specialister skal du være indstillet på at deltage i udviklingsopgaver, så den bedste løsning opnås - både teknisk, miljømæssigt og økonomisk.

Qualitas 

Wavin arbejder efter Qualitas-princippet (total kvalitet). Vi er certificeret efter både DS/EN ISO 9001 og 14001. Dette stiller naturligvis krav til vores samhandelspartnere. Det betyder ikke, at du absolut skal være certificeret, men du skal kunne dokumentere, at du har styr på både kvaliteten og miljøet.

Konkurrenceevne 

For at kunne styrke vores internationale konkurrenceevne, må du være konkurrencedygtig internationalt på pris, logistik og teknologi.

Gensidig tillid

Eftersom vi i Wavin har til mål at skabe langvarige og tillidsfulde samarbejdsrelationer med vores samhandelspartnere, lægger vi stor vægt på en høj grad af troværdighed og åbenhed. Dette indebærer bl.a. at Wavin forbeholder sig ret til at auditere kommende leverandører, hvis dette skønnes nødvendigt.

CSR-betingelser for leverandører

Vi har et adfærdskodeks, der beskriver CSR-betingelserne for vores leverandører. Det er vores politik at udøve forretning i overensstemmelse med lovgivningen og bredt accepterede normer inden for retfærdighed og menneskelig anstændighed, og vi forlanger det samme af vores leverandører.