1. februar 2020

Sikkert design med BIM/Revit pakker

Med Wavins 'As built' BIM/Revit pakker til afløbs- og dræningssystemer, kan du designe en 1:1 installationsklar konstruktion med tilhørende komponentliste. Indtil nu har Revit-konstruktører primært anvendt uspecificerede rørsystemer i BIM-projekter. De største forhindringer til dato har derfor været det begrænsede udbud af Revit-rørpakker og den kompleksitet, der er forbundet med at vælge de rette fittings i et rørsystem.

Hurtig og præcis modellering

Wavins indholdspakker er bygget i Revit og indeholder intelligent hjælp, som gør det nemt for Revit-konstruktøren at lave en komplet, nøjagtig og installationsklar løsning.

Et eksempel på Wavins patentanmeldte intelligente hjælp er løsningen til forgreninger i et afløbssystem. Der findes flere hundrede forskellige forgreninger til spildevandssystemer. Hver forgrening kan bestå af et enkelt T-stykke eller en kombination af op til seks fittings. Wavin har forenklet denne meget komplekse del af rørsystemets designfase ved at forprogrammere alle tilgængelige forgreningsløsninger. Alle de fittings, der kræves til forgreningen, indsættes i de fleste tilfælde automatisk med et enkelt museklik, hvilket er et stort gennembrud inden for BIM-rørdesign. Wavin har desuden sørget for, at dette er muligt uden at bladre gennem kataloger eller have et detaljeret kendskab til produktporteføljen.

Download Wavins BIM/Revit pakker her

Revit-konstruktører, som har testet Wavins Revit-pakker, bekræfter, at de kan lave en komplet, installationsklar løsning hurtigere og lettere uden brug af kataloger, og at de derfor nu også kan opnå tids- og omkostningsbesparelser, når de arbejder med BIM til rørsystemer.

Simulerer potentielle problemer

De involverede parter i en byggeproces er under konstant pres for at levere vellykkede projekter på trods af stramme budgetter, begrænsede arbejdskraftressourcer, fremskyndede tidsplaner og begrænsede eller modstridende oplysninger. En af fordelene ved BIM er, at det hjælper med at afsløre komplikationer i startfasen, så man får et præcist billede af, hvor der er uoverensstemmelser. Computermodellen viser teamet, hvor dele af bygningen (f.eks. den bærende konstruktion og rør eller kanaler til vand, varme, ventilation og el) ved en fejl krydser hinanden. Et 100 % nøjagtigt rørdesign reducerer usikkerhed, forbedrer driftssikkerheden og gør det muligt at simulere potentielle problemer. Underleverandører eller installatører kan lægge kritiske oplysninger ind i modellen, før byggearbejdet påbegyndes, så dele kan præfabrikeres eller samles på forhånd og derefter leveres til byggepladsen. Spild på byggepladsen kan minimeres, og produkterne kan leveres, præcis når der er brug for dem, i stedet for at de ligger og venter på pladsen.

Vejledning til pakkerne

Som en hjælp til brugerne har Wavin lavet en række instruktionsvideoer og videoer med tips og tricks på en særlig YouTube-kanal. Revit-konstruktører har også mulighed for at downloade en øvelsesvejledning og gennemføre en række øvelser, så de hurtigt kan få det fulde udbytte af den intelligente hjælp, der er bygget ind i de nye Revit-rørpakker.