Wavin gør klimatilpasning til en leg

Lokal håndtering af regnvand som en del af projekt klimaskole

På Lindebjergskolen i Roskilde – Danmarks første klimaskole – går klimatilpasning nu hånd i hånd med leg og læring takket være Wavins tank til opsamling af regnvand, Wavin Collectio.

I regi af partnerskabet ”Vand i Byer” deltager Wavin i Projekt Klimaskole. Projektet har til formål at udvikle et koncept til lokal håndtering af regnvand – herunder håndtering af ekstremregn – til brug på folkeskoler og andre offentlige institutioner.

Klimaindsats mindsker risikoen for oversvømmelser

Frakobling af skolens regnvand er en vigtig del af projektet, da man på den måde kan mindske belastningen på renseanlæg og vandløb og i sidste ende bidrage til, at der ikke sker oversvømmelser. I stedet for at lede regnvandet ud i det offentlige kloaksystem etableres blandt andet regnbede og vandrender, som også er med til at forskønne omgivelserne på skolen, og samtidig er et meget konkret og synligt udtryk for skolens klimaindsats.

Eleverne og skolens klimaindsats i forhold til vand, energi og mad er vores udgangspunkt. Vores ambition er, at eleverne skal blive de bedste til at tackle de udfordringer, vi har med klimaændringer.
Hanne Kjær Jørgensen , Teknologisk Institut, leder af projekt Klimaskole

Leg og læring med Wavin Collectio

I forbindelse med etablering af vandrender, der snor sig gennem de rekreative områder på skolen, opstilles en Wavin Collectio, så eleverne selv kan forsyne vandrenderne med rindende vand. Wavin Collectio er blandt andet valgt, fordi den giver mulighed for at inddrage undervisning i børnenes leg: hvordan virker en pumpe, og hvor mange kræfter skal der til for at pumpe vandet fra opsamlingstanken op i vandrenderne. 

Udover Wavin Collectio leverer Wavin også Wavin Q-Bic regnvandskassetter til en faskine-løsning på skolens område. Faskinen er koblet sammen med vandrenderne via et forsinkelsesbassin, og vandet fra renderne nedsives således i jorden ved hjælp af faskinen. Dette system er et godt eksempel på, hvordan regnvand kan håndteres uden brug af et traditionelt kloaksystem.

Eleverne rustes til fremtiden

Initiativet til Projekt Klimaskole kommer fra Lindebjergskolens skolebestyrelse, og her har man også kigget på de lidt større perspektiver ved projektet:

”Eleverne og skolens klimaindsats i forhold til vand, energi og mad er vores udgangspunkt. Vores ambition er, at eleverne skal blive de bedste til at tackle de udfordringer, vi har med klimaændringer,” siger Hanne Kjær Jørgensen fra Teknologisk Institut, der foruden at være medlem af Lindebjergskolens skolebestyrelse også er leder af projektet.

Fakta om projekt Klimaskole

Projektets målgruppe er elever (klimagenerationen), lærere, ansatte, alle borgere i Danmark, kommuner, forsyninger, der ønsker lokal afledning af regn (LAR)

Konceptet udvikles, så det er skalerbart og derved kan overføres på andre folkeskoler og offentlige institutioner i Danmark (og i udlandet).