Nye standarder inden for bæredygtighed

Energirenovering i Svendborg

Utætte vandrør kan blive en dyr affære, og i fremtiden vil vi se mange flere energirenoveringer og nybyggerier udført med rør og fittings i plast. Således også i et omfattende renoveringsprojekt i Svendborg, hvor renoveringen af 814 lejligheder i Byparken og Skovparken er godt i gang.

De to store boligkomplekser står over for en gennemgribende renovering og modernisering for tilsammen op imod en halv milliard kroner, som finansierers af Landsbyggefonden. Et så stort projekt skal holde mange år frem i tiden, og der satses derfor på materialer og installationer, der er fremtidssikre ned til mindste detalje.

Det har fået Hauge VVS i Svendborg til at indbyde Wavin som samarbejdspartner i entreprisen til Skovparken som leverandør af rør og fittings.

Med Wavin alupex rør og Wavin Tigris K1 presfittings er det nemlig muligt at installere et rørsystem, som aldrig bliver angrebet af korrosion. Det giver en indbygget sikkerhed i byggeriet, for opdages eventuelle skader ikke i tide, kan de utætte rør blive skyld i store kostbare skader. 

Den garanti var vigtig for os – og var foruden Wavins gode support og den generelle høje produktkvalitet – baggrunden for, at vi valgte Wavin som samarbejdspartner. Det giver sikkerhed i alle led – fra VVS-installatør, bygherre og til boligejer, når isolerede eller skjulte samlinger er helt tætte.
Ole Kielsgaard , afdelingsleder, Hauge VVS

Brugsvandssystemerne korroderer i mange danske boliger

Vandskader forårsaget af gennemtærede vandrør er desværre ikke et særsyn og er oftere reglen end undtagelsen. For med fittings af metal har man skabt forudsætningerne for tæring i rørsystemet. Metalsystemer i brugsvandsinstallationer kan korrodere efter en årrække. Om der er tale om spændingskorrosion eller spaltekorrosion på grund af for højt kloridindhold i vandet er for så vidt underordnet.

Af Danmarks 2,5 millioner boliger er knap 2 millioner bygget før 1980. Fælles for disse boliger er, at de er opført efter datidens krav til indretning og ikke mindst brug af materialer. Specielt i boliger fra 60’erne og 70’erne, som alene udgør ca. 800.000 boliger, oplever man nu et stigende problem med korrosion i bl.a. brugsvandssystemerne. 

Nye plastfittings fra Wavin er 100% korrossionsfrie

Med Wavin alupex rør og Wavin Tigris K1 fittings er det muligt at installere systemer, hvor vandet på sin vej fra vandstikket og helt ud til koblingsdåsen aldrig kommer i berøring med metal.

Wavin Tigris K1 fittings er fremstillet i PPSU, som er et højteknologisk kunststof med en varmebestandighed til over 200 grader. Materialevalget betyder, at der kan udføres installationer uden at vandet kommer i forbindelse med metaller, og derved undgår man korrosion. Produktet er så sikkert, at Wavin giver en garanti ud over det almindelige: 10 års systemgaranti på rør og fittings fra alupex systemet, som fungerer lige godt til både brugsvand og varme.

”Den garanti var vigtig for os”, siger afdelingsleder Ole Kielsgaard fra Hauge VVS ” – og var foruden Wavins gode support og den generelle høje produktkvalitet – baggrunden for, at vi valgte Wavin som samarbejdspartner. Det giver sikkerhed i alle led – fra VVS-installatør, bygherre og til boligejer, når isolerede eller skjulte samlinger er helt tætte.”

Desuden får VVS-installatørerne en nem montering af rør og fittings, når de bruger Wavin Tigris K1 fittings. En patenteret udformning af den indvendige støttebøsning reducerer den nødvendige samlekraft, og kappen er forsynet med små markeringer, som giver et sikkert greb om op til 2 meter lange rør.

Fakta

Svendborg Andels-Boligforening har fået tilsagn på op imod en halv milliard kroner af Landsbyggefonden til renovering af i alt 814 lejligheder i to blokke i Skovparken og Byparken. Formålet er at energirenovere og modernisere boligblokkene for at tiltrække nye lejere, som kan give en bedre sammensætning af beboere i området.

Projektoplægget er udarbejdet af C&W arkitekter og Rambøll og omfatter køkkener, bade, facader, vinduer, tekniske installationer, kloakker, adgangsforhold samt renovering af gårdrum. Arbejdet udføres etapevis og forventes afsluttet med udgangen af 2013.