12. juni 2020

Wavin donerer 1.000 visirer til Favrskov Kommune

Wavin i Hammel har doneret 1.000 visirer til Favrskov Kommune. Visirerne kan bruges af kommunens personale inden for ældre-, social- og sundhedsområderne i bestræbelserne på at reducere smitterisikoen. Med donationen bliver kommunens lager af visirer nu fyldt godt op.

 

Wavin har udviklet visirerne som et bidrag til håndteringen af coronakrisen, der har betydet en mangedobling af brugen af værnemidler i hele verden. Det gør sig også gældende i Favrskov Kommune.

Derfor havde borgmester Nils Borring heller ikke brug for betænkningstid, da Wavin tilbød at donere 1.000 visirer til Favrskov Kommune.

- Wavin viser på mange områder en stærk lokal tilstedeværelse, og vi er glade for, at erhvervslivet prioriterer at omstille noget af sin produktion, når situationen er til det. Vi har under hele coronakrisen mødt stor velvilje hos virksomhederne i Favrskov, og det er rart at blive bekræftet i, at erhvervslivet gerne træder til, når samfundet har brug for det. Det har vi lige nu. Derfor er vi naturligvis også meget glade for at modtage de 1.000 visirer fra Wavin, siger Nils Borring.

De nye visirer er produceret af samme plasttype, som Wavin normalt bruger til at lave regnvandsrør, og designet er blevet afprøvet på fire store hospitaler i Holland. Salgsdirektør Steen Madsen er glad for at kunne donere visirerne til Favrskov Kommune.

- Vi har altid haft et godt samarbejde med Favrskov Kommune, og så føles det helt naturligt at tilbyde vores hjælp i den aktuelle situation. Vi er lokalt forankret i Hammel og dermed også i Favrskov, og vi hører også i nyhedsstrømmen, hvordan den aktuelle situation påvirker den kommune, vi driver virksomhed i. Derfor giver vi gerne en hånd med, og det er dejligt at opleve, at der bliver taget godt imod initiativet. Det understreger det gode samarbejde, vi har med Favrskov Kommune, siger Steen Madsen.

Foruden de 1.000 visirer fra Wavin har Favrskov under coronakrisen også modtaget 1.100 sikkerhedsdragter fra McBride, der ligeledes har hjemme i Hammel.

Kilde: Favrskov Kommune / 11. juni 2020