Specialistviden giver bedre projektering

Wavins medarbejdere er specialister i håndtering af regnvand fra tag til terræn, både inden for VA og VVS. Administrerende direktør, Per Dollerup Mikkelsen, har et klart budskab til de rådgivende ingeniører: Invitér os tidligt med ind i projekteringsfasen og opnå endnu mere effektive systemer.

Byggebranchen har i krisens navn i de senere år haft et stort fokus på nedbringelse af omkostninger. Én af løsningerne lyder på at tænke effektivisering og synergi ind i arbejdsgangene. Det mærker man også hos Wavins specialister.

Vi har i de senere år oplevet massiv efterspørgsel på vores detailviden om håndtering af især regnvand. Det skyldes naturligvis de mange skybrudslignende tilstande, men i høj grad også fordi, rådgiverne har fundet ud af, at de ved at tage os med tidligt ind i projekteringsfasen, opnår en sammenhængskraft, der i sidste ende leder til bedre og mere effektive løsninger.
Per Dollerup Mikkelsen , administrerende direktør for Wavin

Forenede kræfter

Efterspørgslen på specialistviden har betydet, at Wavin har skabt en organisation med en projekt- og salgsafdeling, hvor alle kompetencer inden for VA og VVS er samlet. Det giver store fordele for kunderne.

”Traditionelt set har vi delt verden op i VA og VVS, fordi der er tale om to forskellige fagområder. Men faktum er, at vores mange produktsystemer hænger sammen på tværs – og ved at lade os tænke systemerne i sammenhæng, kan vi lave endnu mere nøjagtige beregninger, der igen leder til både billigere, enklere og mere effektive løsninger for vores kunder,” siger Per Dollerup Mikkelsen og fortsætter:

”For at opnå den fulde effekt, kræver det naturligvis, at vi kommer med tidligt i projekteringen af et nyt byggeri og fx får lov til at tænke regnvand, fra det falder på taget og p-plasen, til det ledes ud til en recipient. Det vil vi gerne appellere til, at de rådgivende ingeniører benytter sig endnu mere af.”

Kendt praksis

Wavin-koncernen har på internationalt niveau praktiseret fælles fodslag på tværs af fagligheder i flere år. De gode erfaringer er nu givet videre til Danmark.

”Vi drager fordel af vores store internationale baggrund, når vi arbejder med dette setup. Helt konkret betyder det, at vi kan screene projekterne og bringe hinandens faglige specialer i spil på en ny og anderledes måde til glæde for vores kunder,” siger Thomas Milert, teknisk konsulent for den samlede projekt- og salgsafdeling og fortsætter:

”Vi har samlet set en indgående viden om, hvordan man kobler systemerne sammen – og den viden er afgørende for at opnå yderligere synergi i byggeprojekterne.”