Skema: Belastning af regnvandskassetter

Ved installation af regnvandskassetter er det vigtigt at afklare forholdene omkring kassetterne, da det er afgørende for, hvor høj en belastning kassetterne skal kunne klare.

Overordnet skelner man mellem områder med eller uden trafiklast. Områder uden trafiklast vil typisk være haver, grønne områder mv., mens områder med trafiklast vil være indkørsler, parkeringspladser osv. Dertil kommer faktorer, der kan have indvirkning på kassettens belastningsevne. Eksempelvis kan tung trafik tæt på grønne områder påvirke regnvandskassetterne, ligesom det er vigtigt at tage højde for, om der skal opbevares tunge emner på installationsstedet.

Oversigt over Wavins regnvandskassetter

I nedenstående tabel finder du en oversigt over, hvilken belastning/jorddække Wavins kassetter kan udsættes for, samt installationsdybden på de forskellige modeller.

SLW 60 er en belastningstype, der kommer fra den tyske DIN norm. SLW 60 svarer til 60 tons last (lastbil) fordelt på 3 aksler, hvilket giver 10 ton pr/m² eller 100 kN/m².
Ved mindre belastning kan jorddækket naturligvis reduceres. Ved større belastning bør du undersøge om et eventuelt større jorddække kan afhjælpe problematikken vedrørende holdbarhed.

Har du spørgsmål i forbindelse med beregningen af belastningsevnen i dit regnvandsprojekt, så kontakt vores salgskonsulenter eller vores tekniske support afdeling på 86 96 20 00.

Beregningsprogram

Her finder du vores beregningsprogram til dimensionering af nedsivningsanlæg for spilde- eller regnvandsanlæg.

OBS! Vores beregningsprogrammer et PT under opdatering og derfor ikke tilgængelige.